Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe eğitiminde toknoloji kullanımı ve kalıcı öğrenme

Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
1025
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgi ve teknoloji çağını yaşadığımız değişen ve gelişen dünyada, öğrenme-öğretme ortamlarını etkin hale getirmek amacıyla bir dizi araştırma ve çalışmalar yapılmakta, farklı öğrenme yaklaşımları denenmektedir. Bilinç düzeyinin yükselmesi, öğrenci sayısının artması, bilginin çoğalması ve farklılaşması gibi etkenler eğitimde değişiklik gereksinimini ortaya çıkarmış, bu da bilgi teknolojisi ürünlerinin kullanılmasını gerekli kılmıştır. Günümüzde teknoloji kullanımı ile öğrencinin aktifliği oldukça ön plana çıkmıştır. Bu doğrultuda öğrenciye, kalıcı öğrenmeyi öğretme önem kazanmıştır. Öğretmen, bilgi, öğrenci üçgeninde, öğretmen bilgi ile öğrenci arasında bir köprüdür. Öğretmenin rehberlik görevini yerine getirirken, teknolojiyi etkin şekilde kullanması bilgisayar okuryazarı olması elzemdir. Bilgisayar destekli eğitim, bilişim laboratuvarları, çoklu ortam, internet gibi bilgi teknolojisi ürünlerinin kullanılması, öğrenme-öğretme etkinliklerinde öğrenci ve öğretmene büyük kolaylıklar sağlar, eğitim yaşantılarını zenginleştirir. Bir Çin atasözü şöyle der: “Bana söylersen unuturum, gösterirsen yarısını unuturum, yaptırırsan hiç unutmam”. Öğretmenlerin bu atasözünü hayata geçirirken teknolojiden faydalanarak kalıcı öğrenmeyi sağlamaları büyük ölçüde eğitime çok yönlülük katacaktır.

Özet İngilizce :

In the technology and information age which is in a rapid change there are many studies and research conducted to create more effective learning-teaching environments, and different learning approaches have been tested. Raising level of awareness, increasing number of students, increasing amount of information and its diversification have made it mandatory to make use of the products of information technology. With the use of technology, students have become more active. In this line, teaching students how to learn in a long-lasting way became very important. The teacher is the bridge between information and the student. While performing his/her guiding role, he/she should be able to use technology effectively and computer literate. Technological opportunities such as computer-assisted teaching, information technologies laboratories, multi media and internet are great assistance to teacher and enrich students‟ learning experiences. There is a Chinese proverb “If you tell me, I forget, if you show me, I forget half of it, if you get me to do it, I never forget”. To teach in line with this proverb, teachers should make use of the technology and enhance the possibility of long-lasting learning.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :