Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Matematik öğretmeni adaylarının öğrenme ortamlarında internet kullanımına yönelik görüşleri

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi1, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
542
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada matematik öğretmen adaylarının, öğrenme ortamlarında internet kullanımına yönelik tutumları ile fakültedeki öğrenme ortamının ne ölçüde internet kullanımını sağladığı ve yönlendirdiği yönündeki algılarının betimlenmesi amaçlanmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen 5’li Likert tipi iki ayrı ölçme aracı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun öğrenme ortamlarında internet kullanımını olumlu bulurken kendilerine sağlanan öğrenme ortamlarını ise yeterli olarak algılamadıkları ortaya çıkmıştır. Bu konudaki başlıca yetersizlikler; öğretim sürecinde derslerde internet kullanılmaması, fakültede internete erişim için gerekli imkanların kısıtlılığı, internet konusunda gerekli kazanımların işleneceği derslerin yetersizliği ve öğretim elemanlarının derslere ait web sayfaları aracılığı ile öğretmen adaylarını desteklememeleri olarak sıralanabilir.

Özet İngilizce :

In this study, it is aimed to reflect both, attitudes of prospective mathematics teachers toward internet usage in learning environments and their perceptions toward learning environments’ sufficiency and capacity to direct and to provide internet usage in their faculties. Two different 5 point Likert-type instruments developed by the researchers were used. The results of the study indicate that although most of the prospective teachers respect internet usage in learning environments they do not percept their learning environments as sufficient. Lack of internet usage during the learning process in lessons, inadequacies to reach internet from their school of education, inadequacies of lessons to gain necessary objectives for internet and lack of support of instructors to prospective teachers by means of web pages can be accepted as main insufficiencies.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :