Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kktc’de gençlerin bilgisayar ve internet kullanımı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi1
Görüntülenme :
511
DOI :
Özet Türkçe :

Gündelik yaşam alışkanlıklarında çeşitli iletişim teknolojileri yaşamı kolaylaştırırken, çocuk ve gençler üzerinde olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Elektronik iletişim araçlarının yaydığı radyoaktif maddelerle oluşan sağlık sorunları, internet ve bilgisayar bağımlılığı, sosyal ilişki problemleri, yalnızlık, akademik başarısızlık gibi pekçok sorun ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşayan gençlerin bilgisayar ve internet kullanımına ilişkin alışkanlıklarının tartışmaya açılması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Böylece, KKTC'de gençler için üretilecek eğitim ve sağlık politikalarında bu verilerin yol gösterici olacağına inanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı KKTC'de yaşayan gençlerin, sınıf düzeyleri ve cinsiyetlerine göre; kişisel bilgisayara sahip olma durumları, internet kafeye gitme alışkanlıkları, bilgisayarı kullanma amaçları ve bu amaçlara göre geçirilen süre, bilgisayar oyunları ve şiddet arasındaki ilişkiye bakışları, internette güvenlik ve sansür, ile ilgili görüşlerini ortaya çıkarmaktır. KKTC'de Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, Lefke ve Karpaz olmak üzere beş bölgeden seçilen 28 okul kapsamında 7. ve 10. sınıftan; 721 kız, 648 erkek olmak üzere toplam 1369 öğrenci araştırmaya dahil edilmiştir. Öğrencilere araştırmacı tarafından geliştirilen ve 82 çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu olmak üzere bir anket uygulanmış ve elde edilen veriler istatistiksel analiz sonuçları doğrultusunda tartışılmıştır.

Özet İngilizce :

Various media technologies, while easing the course of living in people's daily routines, have yet many negative impacts over the children and youngsters. Health problems based on radiation caused by electronic items such as computers, cell phones, I-phones, etc., addiction to computer and internet, problems of socizlization, loneliness, educational and academic failuers are the ones among others to be cited at first hand in this respect. For this reason, there is an urgent need to demonstrate and discuss the youngesters' habits of using computer and, more particularly, the internet in TRNC. The data obtained from such a research can be guiding for the health and educational policies to be developed for the youth in the TRNC. The scope of this study is therefore to reveal the youngesters' state of having PC, the degree of their spending time with computer, their aims of using the computer, their opinions about the relation between computer-using and violence, and finally, their view on such issues as security, censorship and confidentially in the internet. The survey covers 1369 students altogether, of which 712 are girls and 648 boys from the grades 7 and 10 in the 28 schools selected from the five regions as Famagusta, Kyrenia, Amorphou, Lafka and Karpasis in the TRNC. A questionnaire consisting of 82 multiple-choise and two open-ended questions, which had been developed by the researcher, was applied to the students, and the findings were put into statistical analysis with the aim of further discussion.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :