Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kişiselleştirilmiş öğrenme ortamı olarak iptv

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
736
DOI :
Özet Türkçe :

"Kişiselleştirilmiş Öğrenme" fikri her bir öğrenenin ilgisine ve öğrenme biçimine göre hazırlanmış öğrenme deneyimleri sağlamayı ifade etmektedir. TV izleme deneyimi internet ve televizyon hizmetlerinin yakınsamasıyla daha etkileşimli ve kişiselleştirilmiş hale gelmiştir. IPTV, anlık ve isteğe bağlı sayısallaştırılmış içeriğinin oluşturulması ve yenilenmesinde işbirlikli bir ortam olmanın yanında, içeriğin aktarımı, dağıtımı ve paylaşımı için geniş yelpazeli araçlarıyla kişiselleştirilmiş öğrenme için farklı çözümler sunmaktadır. Bu çalışma, alan yazına dayalı olarak IPTV, kişiselleştirme ve IPTV'nin kişiselleştirilmiş öğrenme ortamları için sağlayacağı fırsat ve imkânlardan bahsetmektedir. İlk olarak teknolojiyle yaşanan öğrenme eğilimlerindeki değişim ortaya konmakta, ardından IPTV, kişiselleştirme ve kişiselleştirilmiş öğrenme fırsatlarına değinilmekte ve son olarak Türkiye, eğitimciler, toplum liderleri, araştırmacılar ve politika belirleyiciler için öneriler sunmaktadır

Özet İngilizce :

The idea of "Personalized Learning" refers to providing learning experiences tailored to each student's interests and learning styles. The convergence services of television and Internet make the TV viewing experience more interactive and personalized. IPTV, with a broadly accessible tool for posting, distributing and sharing content, as well as a platform for collaboration in the creation and innovation of live and on-demand digitally-mediated content, offers alternative solutions for personalized learning. This research study consists of a systematic review of literature about IPTV, personalization and opportunities and facilities of IPTV will provide for personalized learning environment. At first, changes in learning trends versus technology given. Then IPTV, personalization and personalized learning opportunities offered by IPTV are discussed. Finally, results and recommendations for Turkey and educators, community leaders, researchers and policy advisers are presented.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :