Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim bilişim teknolojileri dersinin seçimlik olmasına ilişkin öğretmen görüşleri

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
858
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgisayarların her alanda yaygınlaştığı bir dönemde geleceğin bilgi toplumunu oluşturacak ilköğretim öğrencilerinin iyi bir bilgisayar okuryazarı olarak yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle ilköğretim okullarında bilişim teknolojileri dersinin seçmeli ders olarak okutulmasına ilişkin programın uygulayıcıları olan öğretmenlerin görüşlerinin alınmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmanın temel amacı ilköğretim okullarındaki bilişim teknolojileri dersinin seçmeli ders olarak okutulmasının üstünlüklerine ve sınırlılıklarına ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmanın katılımcılarını Eskişehir genelindeki ilköğretim okullarında görev yapan 83 bilgisayar ve bilgisayar formatör öğretmeni oluşturmaktadır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel ve ilişkisel analizler kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin yarısının bilişim teknolojileri dersinin seçmeli ders olarak okutulmasına ilişkin olumlu görüş bildirdikleri, yarısının ise olumsuz görüş bildirdikleri belirlenmiştir. Ayrıca görüşlerin cinsiyet ve yaş değişkenlerine göre farklılaşmadığı buna karşın çalışma yılı değişkenine göre farklılaştığı belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

It is important to educate elementary school students as good computer literates on present days which the use of computers spreads in every field. Therefore, it is considered that searching for the perceptions of the teachers, who are the practitioners of the program, related to having Informatics Technologies (IT) course as elective is really important. The basic aim of this study was to investigate the perceptions of the teachers regarding the advantages and disadvantages of having IT courses as electives at primary schools. Participants of the study were 83 computer and computer coordinator teachers who work at primary schools in Eskişehir. Descriptive and correlational analysis was used to examine the data. Findings revealed that half of the teachers had positive perceptions and half had negative perceptions about having IT courses as electives. Besides, there is no significant difference in the views of the teachers according to gender and age. But there is a significant difference in the views of the teachers according to experience.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :