Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin bilgisayara yönelik bağımlılık gösterme eğilimlerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi

Yazar kurumları :
Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
492
DOI :
Özet Türkçe :

İlköğretim öğrencileri için bilgi teknolojilerinin aşırı kullanımı ve bunun getirdiği bağımlılığa kadar varabilecek olumsuz sonuçlar gözden kaçırılmaması gereken risklerdir. Bilgisayar öğretmenleri öğrencilerin aşırı bilgisayar / Internet kullanma davranışlarının rehberlik uzmanlarına iletilmesini gerektirecek boyutta olup olmadığını fark edecek konumdadırlar ve bu konuda bilgi sahibi olmaları önemlidir.
Bu çalışmada 416 ilköğretim 6 ve 7. sınıf öğrencisi üzerinde bilgisayara yönelik bağımlılık eğilimlerini etkileyebilecek faktörler incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin bilgisayara yönelik bağımlılık gösterme eğilimleri cinsiyet, yaş, okul türü ve kullanma süresine bağlı olarak fark göstermektedir. Ayrıca öğrencinin bilgisayarını sadece kendisinin kullanıyor olması da bağımlılık eğilimi üzerinde anlamlı fark yaratmaktadır.

Özet İngilizce :

Overuse in information technology and its negative results leading to computer addiction are the risks which should not be missed for primary students. Computer teachers are in a position that they may realize the behaviors of the students like excessive use of computer and the internet and can decide on which behaviors worth to convey to school consultants as well. As a result, it is important that the teachers have knowledge on this subject.
In this study, 416 students at 6th and 7th grades are subjected in order to analyze some factors which can be effect their computer addiction aptitudes. According to the results of the study, computer addiction aptitudes of the students differentiate in relation to their gender, age, school types and the time they spend on computer. In addition, using the computer without sharing anybody else in family creates a significant difference on addiction aptitude.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :