Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Haptic teknolojisinin simülasyon ve geleneksel yöntemlere göre öğrencilerin akademik başarılarına etkisi

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
505
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmada yerçekimi, kütle ve ağırlık kavramlarının öğrenilmesine yönelik geliştirilen Haptic teknolojisinin simülasyon, düz anlatım, soru cevap yöntemlerine göre akademik başarı üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma yarı deneysel çalışma olarak 90 öğrenci ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak kavramsal anlama testlerinden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda son test puanlarında gruplar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Haptic teknolojisi ve simülasyon uygulanan grupların cinsiyete göre akademik başarılarında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. İzleme test puanları ele alındığında farklı cinsiyetteki ve gruplardaki öğrencilerin puanlarında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir.

Özet İngilizce :

In this study an attempt is made to explore that the effectiveness of the Haptic technology, which is aimed at teaching the concepts of gravity, mass, and weight, on the students’ academic achievements in comparison to simulation, lecturing, and questioning methods. A semi-experimental design was used in which go students involved in the study. Conceptual understanding tests were used a means of data collection. As a consequence of the conceptual understanding test, it was found out that there were no significant differences among post-test points of the groups. It was determined that there was no significant difference between the academic achievements determined by cender of the groups employing haptic and simulation. Considering follow-up test points, it was also found out that there were not any significant differences between the students in different genders and groups.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :