Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fen ve teknoloji derslerinde yapılandırmacı yaklaşıma dayalı etkinliklerde öğretim teknolojilerinin kullanılabilirliğine yönelik öğretmen görüşleri

Yazar kurumları :
Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
495
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Fen ve Teknoloji dersinde yapılandırmacı yaklaşıma dayalı etkinliklerde öğretim teknolojilerinin kullanılabilirliğine ilişkin öğretmenlerin düşüncelerini belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemi, Rize ili Çayeli ilçesinde görev yapan 12 Fen ve Teknoloji öğretmeninden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat kullanılmıştır. Mülakattan elde edilen veriler kodlama yapılarak anlamlı hale getirilmiştir. Çalışmada, Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin çoğunluğu teknolojik araçların okullarında yeterli olduğunu, ancak derslerinde bu teknolojik araçları kullanabilme noktasında problem yaşadıkları belirlenmiştir. Çalışma, öğretmenlerin yeni programı uygularken teknolojik araç kullanımı ile ilgili zamanın sınırlı olması, kendilerini ve öğrencileri teknolojik araçları kullanma konusunda yetersiz görmeleri, eğitim yazılımlarının azlığı nedeniyle derslerin yürütülmesinde sorun yaşadıklarını ortaya koymaktadır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to find out teachers‟ opinions about the practicability of teaching technologies on the activities based on constructivist approach in Science and Technology courses. The sample of the study consists of 12 science and technology teachers worked in Çayeli town of Rize. Semi-constructed interview has been used as a data collecting instrument. Data from interview have been made meaningful by coding. In the study, majority of science and technology teachers underline that there are sufficient technologic materials at schools, but they have some troubles in using these materials in classes. The study has explored the problems that teachers have experienced; for example, they have limited time in using technologic materials while applying the programme, they see both themselves and students incapable of using technologic materials and they have troubles in studying the subject because of lack of educational software.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :