Cilt: 9 Sayı : 1
d
Majid Majidi Filmlerinde Anlamın İnşacısı Olarak Doğa
Nature as a Builder of Meaning in Majid Majidi’s Films
Ahmet OKTAN

1.4K 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Aktaş, C. (2005). Şark’ın Şiiri: İran Sineması, İstanbul: Kapı Yayınları.