Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitsel yazılım değerlendirme ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
415
DOI :
Özet Türkçe :

Büyük maliyetlerle okullara bilişim laboratuvarları kurularak bilgisayar teknolojisinden eğitimde daha fazla yararlanmaya çalışılan bir dönemde, derslerde kullanılabilecek eğitsel yazılımların niteliklerini değerlendirmek için ülkemizde geçerli ve güvenilir araçların pek fazla olmayışı önemli bir eksikliktir. Bu noktada araştırmanın amacı, eğitsel yazılımların genel niteliklerinin belirlenmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. 10 alan uzmanı öğretim elemanının görüşleri doğrultusunda, ölçeğin hesaplanan kapsam geçerlik oranı (KGO) 0.89’dur. Puanlayıcılar arası güvenirlik hesaplaması sonucunda ölçeğin güvenirliği ise 0.81 hesaplanmıştır. Nihai hali 50 maddeden oluşan “Eğitsel Yazılım Değerlendirme Ölçeği”nin eğitsel yazılımları seçme, karşılaştırma ve değerlendirmede öğretim teknologları, akademisyenler ve öğretmenler için yararlı bir ölçme aracı olacağı düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

Recently, informatic labs are set up at schools with great costs in order to make use of computer technology more than before, however there is the lack of valid and reliable tools for evaluating instructional quality of educational software in Turkey. Thus, this study aims to develop a valid and reliable scale for determining instructional qualities of educational software in general. 10 experts were asked to review the trial scale and the construct validity ratio was 0.89 while inter-rater reliability was 0.81. Final version including 50 items is considered to be a useful tool for instructional technologists, academicians and teachers

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :