Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim yazılımlarında pasif eğitsel arayüz ajanı kullanımının yazılım başarısına etkisi

Yazar kurumları :
n A1
Görüntülenme :
512
DOI :
Özet Türkçe :

rn Bu çalışmanın amacı, bir eğitim yazılımı içerisinde pasif eğitsel arayüz ajanı kullanımının yazılım etkisinde ortaya çıkarabileceği değişimin incelenmesidir. Uygulama sürecinde araştırmacılar tarafından biri pasif eğitsel arayüz ajanı içeren iki ayrı eğitim yazılımı geliştirilmiş, hazırlanan yazılımların ilköğretim düzeyinde öğrencilerin akademik başarılarına etkisi karşılaştırılmıştır. Tüm veriler bağımsız ve eşli gruplar t-testi kullanılarak analiz edilmiştir. Analizler sonucunda grupların grup içi Ön test ve Son test akademik başarı puanları arasında Son test puanları lehine anlamlı farklılaşmaya rastlanırken gruplar arası Son test puanlarının karşılaştırılmasında anlamlı farklılık gözlenmemiştir.

rn

Özet İngilizce :

rn The aim of this study is to investigate the contribution of the passive pedagogical agents to the effects of an educational software. During the investigation process two different educational softwares, one of which included passive pedagogical agent, were developed by the researchers and effects of the softwares to the academic success of elementary school students was compared. All data were statistically analysed using independent-samples and paired- samples t-test. The results of the analysis showed that there was a significant difference between the pretest and posttest scores of the groups in favor of the posttest scores, however, no significant difference between the posttest scores of the groups was observed.

rn

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :