Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dereceli puanlama anahtarı ile materyal değerlendirilmesine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
484
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (ÖTMG) dersinin öğrenci ürünlerinin değerlendirilmesinde dereceli puanlama anahtarı kullanımına ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmanın katılımcılarını, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ÖTMG dersini almış on iki öğrenci oluşturmaktadır. Nitel araştırma süreçlerine uygun olarak desenlenen araştırmadan elde edilen verilerin analizi sonucunda araştırmanın bulguları; ÖTMG dersinin değerlendirilmesine ilişkin görüşler, alternatif değerlendirme tekniklerine ilişkin görüşler, ÖTMG dersinde öğrenci ürünlerinin değerlendirilmesinde uygun bulunan değerlendirme yöntemlerine ve nedenlerine ilişkin görüşler, dereceli puanlama anahtarı hazırlama sürecinde öğrencilerin de yer almasına ilişkin görüşler, ÖTMG dersinde öğrenci ürünlerinin değerlendirilmesinde dereceli puanlama anahtarı kullanımına ilişkin görüşler olmak üzere beş ana temada toplanmıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine the views of teacher candidates about the use of a scoring rubric for the evaluation of their products in the course of Instructional Technologies and Material Development (ITMD). The participants of the study included twelve teacher candidates who had taken the course of ITMD in the Department of Computer Education and Instructional Technologies at the Faculty of Education at Anadolu University. As a result of the analysis of the data obtained in the study which was designed as appropriate to the qualitative research processes, the findings were grouped under five themes as the views of the teacher candidates about the evaluation of their performance in the course of ITMD, the views of the teacher candidates about the alternative assessment, the views of the teacher candidates about the evaluation methods they preferred for the evaluation of their products in the course of ITMD and about the reasons for their preference, the views of the teacher candidates about their taking part in the preparation process of the scoring rubric, and the views of the teacher candidates about the use of a scoring rubric for the evaluation of their products in the course of ITMD.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :