Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Böte bölümü öğrencilerinin internet etiği algılarının incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yıldız Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
528
DOI :
Özet Türkçe :

İnternet, bilişim teknolojileri dünyasında kendine büyük ve etkili bir kullanım alanı bulmuştur. BT‟lerin hızlıca gelişmesi ve yaşamımızın bir parçası olması insanlığa büyük kazançlar sağlamış ancak her alanda olduğu gibi bir takım sorunların da beraberinde gelmesine neden olmuştur. İnternet üzerinde kabul edilebilir ya da edilemez davranışları tanımlayan kurallar internet etiği olarak adlandırılır. İnternet etiği olarak adlandırılan bu kurallar internetin olumsuz etkilerini bertaraf etmek için ne yapılıp ne yapılamayacağına ilişkindir. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin internet etiği algıları Torun (2007) tarafından geliştirilen "İnternet Etiği Tutum Ölçeği‟ kullanılarak tespit edilmeye çalışılmış ve cinsiyete, sınıf düzeyine ve anne-babanın eğitim durumuna göre incelenmiştir. Araştırmaya Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde okuyan 1. 2. 3. ve 4. sınıf olmak üzere toplam 155 öğrenci katılmıştır. Araştırma sonuçları doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

The use of Internet has had a great and effective place in the world of information and communication technology field. The rapid development of ICT and its use in our daily lives has provided many advantages however as in all the fields it brought some challenges. The set of rules which determine the acceptable and unacceptable behaviors among the Internet is called internet ethics. These rules of internet ethics are related with what to do and not to do in order to eliminate the negative effects of the Internet. In this study, "internet ethics attitude questionnaire‟ which was improved by Torun (2007) was applied to university students. Students‟ internet ethics attitudes were examined in terms of gender, class levels and parents‟ education situations. The participants are consisted of a total number of 155 undergraduate students from 1st, 2nd, 3rd and 4th graders of Computer Education and Instructional Technology department of Yıldız Technical University. According to the research results, discussions and suggestions are provided.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :