Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilişim teknolojileri öğretmeni adaylarının gözüyle öğretmenlik mesleği

Yazar kurumları :
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
439
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Eğitim Fakültelerinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümlerinde öğrenim görmekte olan bilişim teknolojileri öğretmeni adaylarının mesleğe bakış açıları kendi görüşleri kapsamında ele alınmıştır. Araştırma bir olgubilim çalışması olarak desenlenmiştir. Katılımcılar Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde öğrenim görmekte olan 40 dördüncü sınıf öğrencisidir. Araştırma verileri açıkuçlu sorulardan oluşan bir anket formu ile elde edilmiş ve içerik çözümlemesi tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları bilişim teknolojileri öğretmeni adaylarının mesleğe ilişkin algılarını, öğretmen yeterlikleri, öğretim, toplumsal roller, mesleki sorunlar ve çözüm önerileri başlıkları altında ortaya koymaktadır.

Özet İngilizce :

The current study investigated the views of pre-service teachers enrolled in the departments of computer education and instructional technologies regarding the teaching profession. The research was designed as a phenomenology study. Participants consisted of 40 senior students enrolled in Anadolu University Faculty of Education, Department of Computer Education and Instructional Technologies. Data were collected through an instrument comprised of open-ended questions, and analyzed through content analysis procedures. Findings helped researchers to classify profession related views of pre-service teachers as: teacher proficiencies, instruction, societal roles, professional problems and proposed solutions.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :