Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Anadolu üniversitesi dilkom web sitesi kullanılabilirlik çalışması

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
582
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi‟nin (DİLKOM) Web sitesinin kullanılabilirlik testi yöntemi ile değerlendirilerek kullanılabilirlik problemlerinin tespit edilmesi yoluyla siteye ilişkin görüşlerin belirlenmesini amaçlamaktadır. Belirlenen bu amaç doğrultusunda araştırma 2006-2007 öğretim yılı bahar döneminde DİLKOM‟da sekiz haftalık sürede gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını beş kullanıcı oluşturmaktadır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasına dayalı olarak desenlenmiştir. Araştırmada öncelikle katılımcıların belirlenen web sitesine ilişkin 9 tane görevden oluşan ve gerçekleştirmeleri istenen bir kullanılabilirlik testi uygulanmıştır. Araştırmanın sonraki aşamasında kullanıcıların web sitesine ilişkin görüşleri belirlenmiş ve elde edilen veriler betimsel analiz yoluyla çözümlenip yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda kullanılabilirlik sorunları ortaya konulmuş, çözüm önerileri getirilmiş ve ortaya çıkan kullanılabilirlik sorunları ile katılımcıların Web sitesine ilişkin görüşleri ilişkilendirilmiştir.

Özet İngilizce :

With this research, the web site of Anatolian University Language and Talking Disorders Research and Education Center (DILKOM) is examined with usability testing method; it is aimed to determine opinions on web site with detecting usability problems. Parallel to this aim, a research carried out 8 weeks of 2006-2007 spring semesters. Sample of research consist of 5 participants. Research is case study which is a qualitative research method. Firstly, participants completed usability test that consisted of 9 tasks. Secondly, participants‟ opinions on Web site were determined and the data were analysed and interpreted with descriptive analysis methods. At the last step of the research, usability problems were revealed, solutions were suggested and usability problems and participants‟ opinions on Web site were linked.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :