Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

3g teknolojisi: eğitimsel potansiyelleri ve yaygınlaşması hakkında böte öğrencilerinin görüşleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
476
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (BÖTE) öğrencilerinin 3G teknolojisi hakkındaki görüşlerini incelemektir. Veriler kişisel bilgi formu (cinsiyet, mobil telefon kullanımı) ve 3G hakkındaki bilgilerini ve görüşlerini yoklayan çoktan seçmeli ve yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan anket formuyla toplanmıştır. Toplanan veriler betimsel istatistikler ve nitel veri analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmaya 89 BÖTE öğrencisi katılmıştır. Araştırmada öğrencilere: 3G teknolojisi kullanıp kullanmadıkları, kullanmıyorlarsa nedenleri, 3G teknolojisi hakkındaki bilgileri, 3G'nin eğitimsel potansiyelleri hakkındaki görüşleri ve 3G teknolojisinin Türkiye'deki eğitim ortamlarında yaygınlaşıp yaygınlaşmayacağına ilişkin görüşleri sorulmuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to investigate the opinions of Computer Education and Instructional Technology (CEIT) students at Abant Izzet Baysal University about 3G technology. The data were collected through personnel information form (e.g., gender, mobile telephone usage, etc) and a questionnaire that covers multiple and semi-structured questions about 3G technology. The collected data were analyzed by using descriptive statistics and a qualitative method. Eighty-nine CEIT students participated in the study. The students were asked: whether they use 3G technology, if they do not use 3G reasons behind, their knowledge about 3G technology, their opinions about educational potentials of 3G technology, and their opinions about whether 3G will penetrate into the educational environments in Turkey.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :