Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Bilimleri ve Uygulama

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı derslerinin öğrenci görüşlerine göre incelenmesi: ege üniversitesi örneği

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi1
Görüntülenme :
813
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada bir üniversitenin Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programı'nda (OAÖTYLP) yer alan tüm derslerin öğrenci görüşlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Tarama yöntemiyle yürütülen çalışmada 2005-06 ile 2006-07 öğretim yıllarında (toplam üç dönem) ilgili programda öğrenim gören tüm öğrencilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen (kuramsal ve uygulamalı dersler için ayrı olmak üzere) iki anket kullanılmıştır. Her dönem sonunda o dönemde programda yer alan tüm dersler için anketler uygulanmıştır. Bulgulara göre, derslerin tümünde öğretim elemanlarının öğrencilerle iletişimlerinin olumlu olduğu görülmektedir. Kuramsal derslerden ikisi hariç diğer dokuz derste de "öğrencilerin konuları paylaşması ve sırayla sunması" şeklinde ders işlendiği ifade edilmektedir. Ölçme yöntemi olarak sınav, sunum ve ödevlerin kullanıldığı ve derse katılımın puanlandığı, ancak öğrencilerin sınav yerine ödev ve sunum yapmayı istedikleri görülmüştür. Uygulamalı üç derste de en az sekiz ders gözlemi yapıldığı, öğretim elemanlarının uygulama okuluna çok az geldikleri görülmüştür, ancak öğrencilerin çoğu bunu yeterli bulmaktadır. Sonuç olarak öğrenci görüşlerine göre, OAÖTYLP derslerinin etkili bir şekilde yürütüldüğünü söylemek güçtür ve birçok açıdan geliştirmeye gereksinim bulunmaktadır.

Özet İngilizce :

In this study, investigating whole lessons found in the secondary teacher education non-thesis master's degree program was aimed. It was intended to reach all the students that attended the program in 2005-2006 and 2006-2007 (totally three semesters) with this study that was conducted by using the descriptive method. Two instruments, developed by the researchers, were used for data collection (theoretical and practical lessons were apart). At the end of each semester, questionnaires were used for all the lessons that were found in the program in that semester. According to the results, it was seen that the relationship of the academic staff with the students was positive in all lessons. Except two out of theoretical lessons, in nine lessons it was expressed that the lessons were conducted by students' sharing the subjects and presenting one by one. As an assessment tool, it was seen that exam, presentation and homework were scored; however, it was also seen that students were willing to do homework and make presentations instead of exams. It was also witnessed that at least eight lesson observations were verified in three practical lessons; and during this time, academic staff seldom came to the practice school but students found that enough. Consequently, it is impossible to utter that secondary teacher education non-thesis master's program lessons were conducted effectively and improvement is needed in several ways.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :