Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Bilimleri ve Uygulama

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul öncesi çocuklarının öğretmenleriyle kurdukları ilişkiyi algılama biçimleri

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi1
Görüntülenme :
786
DOI :
Özet Türkçe :

Çocuğun sosyal gelişiminde ve okula uyumunda etkili bir role sahip olan öğretmen ile kurduğu ilişkiyi algılama biçimi arasında önemli bir ilişki olduğu varsayımından hareketle yürütülen bu çalışmanın amacı, çocuğun öğretmeniyle kurduğu ilişkiye bakış açısını ortaya koyan bir değerlendirme aracı olarak sınanan “Yarı Yapılandırılmış Oyun Görüşmesi”ni (YYOG) alana kazandırmaktır. Ayrıca özel ve devlet anaokuluna devam eden çocukların öğretmenleriyle kurdukları ilişkileri algılama biçimleri arasında anlamlı bir farklılaşma olup olmadığı sorusuna da bu soru formu kullanılarak yanıt aranmıştır. Çalışmada, İzmir ilinde özel bir anaokuluna ve bir devlet anaokuluna devam 5 ve 6 yaş grubu bedensel, zihinsel, görsel ve işitsel herhangi bir engeli olmayan toplam 153 çocuk katılımcı grubu oluşturmuştur. Eş zamanlı olarak her iki anaokulundaki çocuklarla, öğretmenleriyle kurdukları ilişkileri algılama biçimlerini yansıtan ve bireysel olarak araştırmacılar tarafından yürütülen görüşmeler yapılmıştır. Yüzey geçerliğinin de sağlandığı bu soru formundan elde edilen bulgulara göre özel anaokuluna devam eden çocukların öğretmenleriyle kurdukları ilişkiyi daha olumlu algıladıkları görülmüştür. Bu sonucun kurum kültürünün neden olduğu çeşitli farklılıklardan kaynaklandığı düşünülmüş ve elde edilen bulgular bu doğrultuda tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :