Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Bilimleri ve Uygulama

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmenlerin kişilerarası öz-yeterlik inançlarının cinsiyet, yaş, mezun olunan okul ve medeni durum açısından incelenmesi

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi 1, Mersin Üniversitesi2
Görüntülenme :
572
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin “Kişilerarası Öz-Yeterlik” inançlarını, cinsiyet, yaş, mezun olunan okul türü ve medeni durum değişkenlerine göre incelemektir. Araştırma grubu, Mersin’deki ilköğretim, ortaöğretim, özel okul ve dershanelerden seçilen 784 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma grubunda yer alan öğretmenlere, Brouwers ve Tomic (2002)’in geliştirdiği ve Çapri ve Kan (2006) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan “Kişilerarası Öz-Yeterlik Ölçeği” ile öğretmenlerle ilgili bilgilere ulaşmak için araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” uygulanmıştır. Öğretmenlerin kişilerarası öz-yeterlik inançlarının, cinsiyet, yaş, mezun olunan okul türü ve medeni durum değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için bağımsız gruplar için t- testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular sonucunda; öğretmenlerin tüm kişilerarası öz-yeterlik inançlarının cinsiyet, yaş, mezun olunan okul türü ve medeni durum değişkenlerine göre farklılaştığı bulgulanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :