Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Bilimleri ve Uygulama

Yıl 2007 , Cilt 6 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bağlaşık öğretimde bağlam çokluğu ve bilişsel stilin öğrencilerin transfer ve bağlamsızlaştırma becerilerine etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
657
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, bağlaşık öğrenme gruplarında bağlam çokluğu ve bilişsel stilin transfer ve bağlamsızlaştırmaya olan etkileri incelenmiştir. Araştırmada 3x2 faktöryel desen çerçevesinde, bağlam çokluğunun etkisi transfer ve bağlamsızlaştırma becerisi açısından karşılaştırılarak; bu karşılaştırmada elde edilen sonucun bilişsel stile göre değişip değişmediği test edilmiştir. Araştırma, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Giyim Endüstrisi ve Moda Tasarımı Eğitimi Bölümü öğrencilerinden oluşan ve üçüncü sınıf, birinci yarıyıl programında yer alan "Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme" dersini alan 78 katılımcı üzerinde yürütülmüştür. Katılımcıların belirlenmesinde bilişsel stilleri dikkate alınmış, her biri 26 katılımcıdan oluşan üç deney grubu oluşturulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre, bağlaşık öğretimde bağlam çokluğunun transfer ve bağlamsızlaştırma becerisine anlamlı bir etki yarattığı, bilişsel stilin ise bir etkisinin olmadığı, bağlam çokluğu ile bilişsel stilin ortak etkisinin bulunmadığı ortaya çıkarılmıştır. Bu bulgu transfer ve bağlamsızlaştırmadan elde edilen puanların, bağlaşık öğretimde alan bağımlı ya da alan bağımsız bilişsel stile sahip olma durumuna bağlı olarak değişmediğini göstermektedir. Bağlam çokluğu ile bilişsel stilin ortak etkileşiminin bulunmaması tam olarak bağlam çokluğunun etkisini ortaya koymaktadır; Bağlam çokluğunun transfer ve bağlamsızlaştırma becerisine etkisi bilişsel stilden bağımsızdır. Bağlaşık öğretim uygulaması ile sınırlı olmak üzere; bağlam çokluğunun transfer ve bağlamsızlaştırma becerisine etkisinin üzerinde bilişsel stilin bir etkisi yoktur, bağlam çokluğu sağlandığında katılımcıların bilişsel stilleri ister alan bağımsız ister alan bağımlı olsun transfer ve bağlamsızlaştırma becerileri artmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :