Tuz Stresi Uygulanan Domates Bitkilerinin Bazı Fizyolojik Özellikleri ve Toplam Protein Miktarı Üzerine Bitki Aktivatörünün Etkisi

Effect of the Plant Activator on some Physiological Characteristics and Total Protein Content of Tomato Plants under Salt Stress

Kaynakça

Benhamou, N. 1996. Elicitor-induced plant defense pathways. Trends Plant Sci., 1(7): 233-240.

Bolarin, M.C., E.G. Fernandez, V. Cruz and J. Cuartero. 1991. Salinity tolerance in four wild tomato species using vegetative yield-salinity responses curves. J. Am. Soc. Hor. Sci., 116: 266-290.

Bradford, M.M. 1976. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Anal Biochem., 72: 248–254.

Cohen, Y., T. Niderman, E. Mosinger and R. Fluhr. 1994. β-Aminobutyric acid induces the accumulation of pathogenesis-related proteins in tomato (Lycopersicum esculentum Mill.) and resistance to late blight infections caused by Phytophthora infestans. Plant Physiol., 104:59-66.

Cuartero, J., A.R. Yeo and T.J. Flowers. 1992. Selection of donors for salt-tolerance in tomato using physiological traits. New Phytol., 121: 63-69.

Dasgan, H.Y., H. Aktas, K. Abak, I. Cakmak. 2002. Determination of screening techniques to salinity tolerance in tomatoes and investigation of genotype responses. Plant Sci., 163: 695-703.

Flowers, T.J. and A.R. Yeo. 1995. Breeding for salinity resistance in crop plants. Where next? Aust. J. Plant Physiol., 22: 875-884.

Hwang, K., J.Y. Sunwoo, Y.J. Kim and B.S. Kim. 1997. Accumulation of beta-1,3- glucanase and chitinase isoforrms, and salicylic acid in the DL-beta-amino-n- butyric acid-induced resistance response of pepper stems to Phytophthora capsici. Physiol. Mol. Plant Pathol., 51: 305-322.

Karabay, N.Ü, H. Türküsay, C. Akı, N. Tosun ve İ. Türkan. 2003. Domatesin bakteriyel hastalıklarının kontrolünde bitki aktivatörleri ve bakterisitlerin etkileri. Anadolu J of AARI. , 13(2): 88-102.

Lutts, S., J.M. Kinet and J. Bouharmont. 1996. NaCl-induced senescence in leaves of rice (Oryza sativa L.) cultivars differing in salinity resistance. Ann. Bot., 78: 389-398.

Romero-Aranda, R., T. Soria and J. Cuartero. 2001. Tomato plant-water uptake and plant-water relationships under saline growth conditions. Plant Sci., 160:265- 272.

Rush, D.W. and E. Epstein. 1981. Breeding and selection for salt tolerance by the incorporation of wild germoplasm into a domestic tomato, J. Am. Soc. Hort. Sci., 106: 699-704.

Smart, R.E. and G.E. Bingham. 1974. Rapid estimates of relative water content. Plant Physiol., 53:258-260.

Tosun, N., C. Akı, N.Ü. Karabay ve H. Türküsay. 2001. Domateste kurşuni küfün (Botyrytis cinerea Pers.:Fr) kontrolünde fungisitler ve biyostimülantların etkileri. Türkiye IX. Fitopatoloji Kongresi, (3-8 Eylül 2001 Tekirdağ). Trakya Üniv. Ziraat Fak..

Tosun, N., N.U. Karabay, H. Turkusay, C. Akı, I. Turkan and R.L. Schading. 2002. The effect of HarpinEa as plant activator in control of bacterial and fungal diseases of tomato. Proceedings of the Eighth International ISHS Symposium on the Processing Tomato. (September 2003), Acta Hort. 613.

Tukey, J.W. 1954. Some selected quick and easy methods of statistical analysis. Trans. Of New York Acad. Sci., 88-97.

Yoo S.D., D.H. Greer, W.A. Leing, M.T. McManus. 2003. Changes in photosynthetic efficiency and carotenoid composition in leaves of white clover at different developmental stages. Plant Physiol. Biochem., 41: 887-893.

13938 6049

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Ekim ve Dikim Zamanlarının Tatlı Mısırda (Zea mays L. var. saccharata) Verim ve Koçanın Bazı Agronomik Karakterleri Üzerine Etkisi

Dursun EŞİYOK, M. Kadri BOZOKALFA

Tuz Stresi Uygulanan Domates Bitkilerinin Bazı Fizyolojik Özellikleri ve Toplam Protein Miktarı Üzerine Bitki Aktivatörünün Etkisi

A. Hediye SEKMEN, Tijen DEMİRAL, Necip TOSUN, Hüseyin TÜRKÜSAY, İsmail TÜRKAN

Bitki Büyüme Modelleri: CERES-Maize Örneği

Gülay PAMUK, Mustafa ÖZGÜREL

Salisilik Asit ve Bitkiler Üzerindeki Etkileri

Elmas ÖZEKER

Muğla İli Yatağan Havzasında Eğimli Alanların Büyük Toprak Gruplarında 137Cs'nin Dağılımı

M. Murat SAÇ, Aysun UĞUR, Güngör YENER, Mustafa BOLCA, Ünal ALTINBAŞ, Yusuf KURUCU, Banu ÖZDEN

Toprakta Potasyum Tayininde Kullanılan Bazı Kimyasal ve Biyolojik Yöntem Sonuçlarının Doğal Radyoaktif Potasyum (K-40) Ölçümleriyle Karşılaştırılması Üzerinde Araştırmalar

Bihter ÇOLAK, Rafet KILINÇ

Ana Ürün ve İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Tatlı Mısır Çeşitlerinde Koçanın Agronomik ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Özlem TUNCAY, M. Kadri BOZOKALFA, Dursun EŞİYOK

Ödemiş Koşullarında Yetiştirilen Bazı Bakla (Vicia faba var. major) Çeşitlerinin Hasıl Verimi ve Diğer Bazı Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma

Hakan GEREN, Özlem ALAN

Plant Protection Practices in Organic Vegetable Growing in Greenhouse in the Preservation Zone of Tahtalı (Menderes, İzmir, Turkey)Dam

Nilgün MADANLAR, Zeynep YOLDAŞ, Enver DURMUŞOĞLU, Mustafa GÜMÜŞ, Emre ÖRÜMLÜ, Ersin ONOĞUR, Yüksel TÜZEL

Bor Elementi ve Niasinin Nantes Havuç (Daucus carota L.) Çeşidinin Büyümesi Üzerine Etkileri

Hatice DEMİRAY, Aylin Eşiz DEREBOYLU