Ödemiş Belediye Mezbahası'nda Kırmızı Et Üretiminin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

A Study on Determination of Red Meat Production in Ödemiş Municipal Slaughterhouse