İzmir-Seferihisar Jeotermal Alanlardaki Topraklarda Radon Konsantrasyonlarının İncelenmesi

 

Investigation of Radon Concentrations in the Agricultural Soilsin İzmir-Seferihisar Geothermal Areas

 

Kaynakça

Al-Khateeb, H.M., Aljarrah, K.M., Alzoubi, F.Y., Alqadi M.K., Ahmad, A.A., 2017, The correlation between indoor and in soil radon concentrations in a desert climate, Radiation Physics and Chemistry 130, 142–147.

Arıkpınar, A. 2010. İzmir Seferihisar Ve Balçova Jeotermal Bölgelerdeki Binalarda Radon Düzeylerinin Belirlenmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nükleer Bilimler ABD, Yüksek Lisans Tezi.

Başdan,N.2013. Denizli Bölgesindeki Jeotermal Alanlarda Radon Ölçümleri İle Sismik Aktiviteler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, nükleer Bilimler ABD, Yüksek Lisans Tezi.

Cothern, C.R. and James E. Smith.1987. Environmental Radon.Environmental science research, Plenum Press, New York, v.35, 86-87.

Cucos¸ (Dinu) A., Papp B., Dicu, T., Moldovan, M., Burghele, D. B., Moraru, I. T., Tenter, A., Cosma, C., 2017, Residential, soil and water radon surveys in north-western part of Romania, Journal of Environmental Radioactivity 166, 412- 416.

İçhedef, M., 2011, Radon Difüzyon Hızının farklı büyük toprak gruplarına göre değişiminin incelenmesi, (Doktora Tezi), Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

İnceöz, M., Baykara, O., Aksoy, E. And Doğru, M., 2006, Measurements of soil gas radon in active faults systems: Acase study along the North and East anatolian fault systems in Turkey, Radiation Measurements, 41, 349-353.

Kalıncı Y., 2006, Dikili’de Jeotermal Bölgesel Isıtma Sisteminin Araştırılması, (Yüksek Lisans Tezi), D.E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü.

Lara, E., Rocha, Z., Palmieri, H.E.L., Santos, T.O., Rios F.J., and Oliveira, A.H., 2015, Radon concentration in soil gas and its correlations with pedologies, permeabilities and 226Ra content in the soil of the Metropolitan Region of Belo Horizonte – RMBH, Brazil, Radiation Physics and Chemistry 116, 317–320.

Ngachin, M., Garavaglia, M., Giovani, C., Kwato Njock, M. G., and Nourreddine, A., 2008, Radioactiviy level and soil radon measurement of a volcanic area in Cameroon, Journal of Environmental Radioactivity, 99, 1056 – 1060 p.

Mittal, S., Rani, A., Mehra, R., 2016, Radon levels in drinking water and soil samples of Jodhpur and Nagaur districts of Rajasthan, India, Applied Radiation and Isotopes 113, 53–59.

Moreno, V., Bach, J., Font, Ll., Baixeras, C., Zarroca, M., Linares, R., and Roque, C., 2016, Soil radon dynamics in the Amer fault zone: An example of very high seasonal variations, Journal of Environmental Radioactivity 151, 293-303.

Ohammad, A. I and Abumurad, K. M., 2008, Evaluation of radon gas concenration in the air of soil and dwellings of Hawar and Foara villages, using (CR-39) detectors, Radiation Measurements, 43, 452- 455 p.

Plannic, J., Radolic., V. and Vukovic, B., 2004, Radon as an earthquake precursor, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 530, 568–574.

Taşköprü, C. 2014.Küçük Menderes Havzası Topraklarında Radon Difüzyon Katsayılarının Belirlenmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, nükleer Bilimler ABD, Yüksek Lisans Tezi.

Vengosh A., Helvacı C. and Karamenderesi İ. H., 2002, Geochemical constraints for the origin of thermal waters from western Turkey, Applied Geochemistry, 17, 163–183.

20087 9748

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Limonium sinuatum ‘Compindi White’ ve ‘Compindi Deep Blue’ Çeşitlerinde Farklı Yetiştirme Ortamlarının Gelişim ve Verim Üzerine Etkileri

Özlem Akat Saraçoğlu, Hülya Akat, Aslı Güneş, Handan Çakar, Cenk Ceyhun Kılıç

Farklı Hasat Zamanlarının ve Karışım Oranlarının İtalyan Çimi (Lolium multiflorum L.) + Baklagil Yembitkisi Karışımlarının Verim ve Bazı Silaj Kalite Özelliklerine Etkisi

Yaşar Tuncer KAVUT, Hakan GEREN

Çiftlik Gübresi Uygulamalarının Lahana (Brassica oleraceae L. var. capitata) Kök Kereviz (Apium graveolens L. var. rapaceum) ve Pırasa (Allium ampeloprasum) Yetiştiriciliğinde Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

Mehmet Kadri BOZOKALFA, Tansel KAYGISIZ AŞÇIOĞLU, Dursun EŞİYOK, Mahmut TEPECİK, H. Hüsnü KAYIKÇIOĞLU, Neriman Tuba BARLAS

Süt Keçisi Yetiştiriciliğinin Teknik ve Ekonomik Analizi: İzmir, Çanakkale ve Balıkesir İlleri Örneği

Sait Engindeniz, A. Ferhan Savran, Duygu Aktürk, Nedim Koşum, Turgay Taşkın, Harun Kesenkaş, Mukadderat Gökmen, Ayşe Uzmay

Turquality Markalaşma Programı: Gıda İşletmelerinin Profili

Evrim TAYLAN, Eren İSMAİL, Sevtap GÜLER GÜMÜŞ, Yarkın AKYÜZ

Ortaca Yöresi Sera Domatesi Bitkisinin (Solanum lycopersicum L.) Beslenme Durumunun Belirlenmesi

Atilla Levent TUNA, İsmail ALTUNAY

Hacimsel Olarak Farklı Oranlardaki Torf ve Pomza Karışımının Mantarın (Agaricus bisporus (Lange) Sing) Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisi

Mehmet Çetin, Erkan Eren

Farklı Toprak Tiplerinde Yetiştirilen Sanayi Domatesinde Son Sulama Uygulamalarının Verim ve Meyve Kalite Özelliklerine Etkisi

Yahya Nas, İbrahim Duman, Mehmet Ali Ul

Tarımbor ((Na2B8O13.4(H2O)) Gübresinin Sera Koşullarında Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera:Gelechiidae)’ya İnsektisit Etkisi ile Domates Bitkisinin Fizyolojisi ve Biyokimyası Üzerindeki Etkilerinin Saptanması

Hatice Kavak, Atilla Levent Tuna, Hasan Sungur Civelek

Zeytin İşleyen ve Pazarlayan Firmaların Markalaşma Eğilimlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma1

Esra Tarkan Erbaş, Metin Artukoğlu