Domat' Zeytini (Olea europaea L.) Çeliklerinin Kök Rejenerasyonu: Yaralama Etkileri

Domat’ Türkiye’nin önde gelen iri yeşil sofralık zeytin çeşididir. Ancak, ‘Domat’ zeytini çeliklerinin köklenmesi çok yetersizdir. Bu nedenle D

Root Regeneration of 'Domat' Olive (Olea europaea L.) Cuttings: Wounding Effects

Kaynakça

Barranco D, Cimato A, Fiorino P, Rallo L, Touzni A, Castaneda C, Serafini F, Trujillo N. 2000. World Catalogue of Olive Varieties. International Olive Oil Council, Madrid, p 360.

Can HZ, İsfendiyaroğlu M. 2006. Olive Oil Sector in Turkey. Olivebioteq 2006. Second International Seminar, Recent Advances in Olive Industry, Special Seminars and Invited Lectures, 5-10 November 2006, Marsala-Mazara Del Vallo, Italy. P 109-119.

Canözer Ö, Özahçı E. 1994. Rooting ability of leafy stem cuttings of Turkish olive cultivar propagated under mist. Olivae 51: 28-33.

Ciampi C. 1964. Ontogenesi e struttura della guania sclerenchimatica nelle talee di olivo. Atti delle Giornate di Studio su la Propagazione delle Specie Legnose, p 94-106, 26- 28, Novembre 1964, Pisa, Italia.

De Klerk GJ, Van Der Krieken VM, De Jong JC. 1999. Review-The formation of adventitious roots: new concepts, new possibilities. In vitro Cellular & Development Biolo, 35: 189-199.

Fabbri A, Bartolini G, Lambardi M, Kailis S. 2004. Olive Propagation Manual. Landlinks Press, Collingwood p 141.

Gerrakakis AC, Özkaya MT 2005. Effects of cutting size, rooting media and planting time on rooting of ‘Domat’ and ‘Ayvalık’ olive (Olea europaea L.) cultivars in shaded polyethylene tunnel (spt.), Tarım Bilimleri Dergisi 11(3): 334-338.

Gonzales E, Mantilla JLG, Diaz T, Iglesias I. 1989. Effect of wounding and propagation media on the rooting of two varieties of Camellia japonica L., Acta Horticulturae 246: 167-169.

Hartmann HT, Kester DE, Davies FT, Geneve RLJr. 2002. Plant Propagation, Principles and Practices. 7th Edition, Prentice Hall, New Jersey, p 880. B II A

21805 10767

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Salkım Güvesi Lobesia botrana Den. & Schiff. (Lepidoptera:Tortricidae)'nın Savaşımında Bazı Biyopestisitler ve Karışımlarının Etkinliklerinin İncelenmesi1

Ebru GÜMÜŞ, Ferit TURANLI

Fasulyede Beslenen Nezara viridula (L.) (Hemiptera: Pentatomidae)'nın Yaprak ve Bakla Organları Arasındaki Tercihi1

Yusuf KARSAVURAN, Ali Kemal BİRGÜCÜ, Ayça ALMADIK

Topraksız Çilek Yetiştiriciliğinde Fide Tipi ve Yetiştirme Ortamının Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri

Nafiye ADAK, Mustafa PEKMEZCİ

İzmir Kent Örneğinde Bazı Kentsel Sitlerdeki Antropojenik Baskıların İrdelenmesi Üzerinde Bir Araştırma

Bahriye GÜLGÜN, Bahar Türkyilmaz TAHTA, Mustafa Tolga ESETLİLİ, Erden AKTAŞ

Farklı İşletmelerde Üretilen Köy Peynirlerinin Özellikleri

Harun KESENKAŞ, Nayil DİNKÇİ, Özer KINIK

Muğla İlinde Seralarda Dışsatıma Yönelik Domates Üretimi ve Pazarlaması1

Kemal DAKA, Ayşe GÜL, Sait ENGİNDENİZ

Bezelye'de (Pisum sativum L.) Farklı Ekim Zamanlarının Tane Verimi ve Diğer Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi

Özlem ALAN, Hakan GEREN

Aşağı Gediz Havzası Sulama Birliklerinde Karşılaştırmalı Performans Göstergeleri ile Sulama Sistem Performansının Değerlendirilmesi

Erhan AKKUZU, Gülay Pamuk MENGÜ

Domat' Zeytini (Olea europaea L.) Çeliklerinin Kök Rejenerasyonu: Yaralama Etkileri

Murat İSFENDİYAROĞLU, Elmas ÖZEKER

Bazı İncir Çeşitlerinin Fitokimyasal ve Antioksidan Özelliklerinin Belirlenmesi

Oğuzhan ÇALIŞKAN, A.aytekin POLAT