Çevre Duyarlılığı Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: İzmir İli Örneği

 

An Investigation of Determination of Environmental Awareness Level: A Case Study in the City of Izmir

 

Kaynakça

Altunışık, R., Coşkun, R. Bayraktaroğlu, S., and Yıldırım, E., 2005. Sosyal bilimlerde Araştırma yöntemleri, Sakarya Kitapevi, Sakarya.

Aydın, F., Kaya, H., 2011. ‘Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencilerinin Çevre Duyarlılıklarının Değerlendirilmesi’ Marmara Coğrafya Dergisi Sayı: 24, July - 2011, p. 229—257

Büyüköztürk, Ş., 2005. Anket geliştirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 1-19.

Bodur, G. 2010. Hemşirelik Öğrencilerinin Çevre Duyarlılığına İlişkin Görüşleri. Unpublished Master’s Thesis. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Çalışkan, M. 2002. Yetişkinlerde çevre duyarlılığını etkileyen etmenler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü unpublished master’s thesis, Ankara.

Çabuk, B., Karacaoğlu, Ö.C., 2003 Üniversite Öğrencilerinin Çevre Duyarlılıklarının İncelenmesi Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 2003, 36: 1-2

Erdem, Ü., E. Nurlu, T. B. Yildirim, A. Korkut ve R.Yilmaz; 1996. Çanakkale İli Peyzaj Değerlerine Yönelik Bir İrdeleme. Yerleşim ve Çevre Sorunları: Çanakkale İli (9-13 Eylül 1996), Çanakkale.

Glover, J. M. ve Deckert, L. 1998. “What works in environmental education” Parks andRecreation, 33(11), 30-39.

Gökdağ, D. 1994. “Ortaöğretim programlarında çevre. ‘Kirlenen çağ’ Cogita dergisi. 2 (22-31)

Gülgün B., Sayman, M., Yazici, K., 2015. Recreational Habit of Izmir Metropolitan Residents and Their Associationwith Natural Parks around the Town. J. Int Environmental Application& Science, 10, 367-374., Doi: www.jieas.com

Gülgün B.,Güney m., A.,Aktas E.,,Yazici K., 2014. Role of the Landscape Architecture in Interdisciplinary Planning of Sustainable Cities. Journal of Environmental Protection and Ecology, 15(4), 1877-1880.

Gülgün B.,Yazici K., Dikmen A., Dursun S., 2014. Ecoturism importance of Sumela Monastery in Trabzon Turkey. Journal of Food, Agriculture & Environment, 1140-1145.

Gülgün Aslan B.,,Yazici K.,Dursun S.,,Türkyilmaz Tahta B., 2016. Earthquake Park Design and Some Examples from the World and Turkey. J. Int. Environmental Application & Science, 11(2), 159-165.

Hürriyet Bilge, H., Bal, V., 2012 ‘Girişimcilik Eğilimi: Celal Bayar Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma’ Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Year: 2012/2, Issue:16.

Kahyaoğlu, M., Daban, Ş. and Yangın, S., 2008. İlköğretim öğretmen adaylarının çevreye yönelik tutumları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 42-52.

Kapyla, D. ve Wahlstrom, J. 2000. “Evaluatingthe Effectiveness of Residential Environ-mental Education Program” The Journal of Environmental Education.31(2), 31-37 Maskan, A., Efe, R., Gönen, S. and Baran, M. 2006. Farklı Branşlardaki Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarının Nedenleri, Eğitimi ve Çözümüne İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Çukurova üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(32):1-12.

Türksoy, Ö., 1991. “Çocuk ve çevre duyarlılığı Eğitimi ‘Yaşadıkça Eğitim Dergisi.(19) 22-23

Yılmaz, V. 2004, “Consumer Behavior In Shopping Center Choice”, Socıal Behavior And Personality, 32(8), 783

Yeşilyurt , S., Gül, Ş., Demir ,Y., ‘Biyoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Bilinci ve Çevresel Duyarlılığı: Ölçek Geliştirme Çalışması ‘Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Year 13, Issue 25, March 2013, 38 – 54

Yücel, M., Uslu, C., Altunkasa, F., Güçray, S. and Say., N.P. 2008. Adana’da Halkın Çevre Duyarlılığının Saptanması Ve Bu Duyarlılığı Arttırabilecek Önlemlerin Geliştirilmesi. Adana Kent Sorunları Sempozuyumu, 31, TMMOB Yayınları, 363-382.

Yılmaz, A., Morgil, İ., Aktuğ, P. and Göbekli, İ. 2002. Ortaöğretim ve Üniversite Öğrencilerinin Çevre, Çevre Kavramları ve Sorunları Konusundaki Bilgileri ve Öneriler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2:156—162.

21218 10432

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Yüksek Sıcaklığın Fasulyede Enzim, Klorofil ve İyon Değişimine Etkisi

Turgay Kabay, Suat Şensoy

Çevre Duyarlılığı Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: İzmir İli Örneği

Funda Ankaya, Bahriye Gülgün Aslan, Bahar Türkyılmaz Tahta

Farklı Ekim Zamanlarının Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurlarına Etkisinin Belirlenmesi

Seyithan SEYDOŞOĞLU, Veysel SARUHAN

İzmir İli Menderes İlçesinde Seralarda Çalışan Kadınların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Analizi

Suay EREEŞ, Emel KURUOĞLU KANDEMİR, Nilgün ÖZÇAKAR, Erşans EREEŞ

İn ovo T3 Hormonu Enjeksiyonunun Soğuk Stresine Maruz Kalan Etlik Piliçlerde Performans, Bazı Kan Parametreleri ve Oksidatif Stabilite Üzerine Etkileri

Özge ALTAN, Zümrüt AÇIKGÖZ, Özer Hakan BAYRAKTAR, Fadime AYDIN KÖSE, Esra KARADUMAN

Farklı Toprak İşleme ve Yaprak Alma Uygulamalarının Syrah Üzüm Çeşidinde Su Stresi, Salkım ve Tane Özellikleri Üzerine Etkileri

İlknur KORKUTAL, Elman BAHAR, Seçil BAYRAM

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Menemen Araştırma Uygulama ve Üretim Çiftliği’ne Yönelik Kayıt Sistemi Programının Geliştirilmesi Üzerine Bir Pilot Uygulama

Gamze SANER, Sait Engindeniz, Şule Işın, Ferruh Işın, Murat Kılıç, Hakan Adanacıoğlu, Gökhan Çınar, Havva Ece Salalı, Duygu Tosun, Kenan Çiftçi

Mısır Silajına İlave Edilen Karvakrolün Aerobik Stabiliteye Etkisi

Hülya Özelçam, Hatice Daşıkan

Organik Gübrelemenin Kumlu Tın Bünyeli Toprakta Yetişen Zeytin Ağaçlarının Verim ve Mikro Element İçeriğine Etkisi

Nilgün SAATÇİ MORDOĞAN, Şafak CEYLAN

Türkiye’de Manisa İli Salihli İlçesi Kapancı Köyü’nde Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretiminde Yerel İnovasyon Ağları

Murat Boyacı