Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2009 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yöre esnafının her şey dahil sistemine yönelik tutumları

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi1
Görüntülenme :
537
DOI :
Özet Türkçe :

2000 yılından sonra Türkiye’nin özellikle kıyı şeridinde yer alan konaklama işletmelerinin sayılarında ve kapasitelerinde meydana gelen önemli artış, turizmdeki rekabetin şiddetini arttırmıştır. Bu durum karşısında konaklama işletmeleri, rekabet üstünlüğü sağlamak için her şey dahil sistemine yönelmişlerdir. Sistemin uygulanmasına başlandıktan sonra en fazla etkilenen taraflardan biri bölge esnafıdır. Bu çalışmanın amacı, Alanya’da faaliyet gösteren yöre esnafının her şey dahil sistemine yönelik tutumlarının belirlenmesidir. Araştırmaya 280 yöre esnafı katılmış ve veri toplama aracı olarak anket yöntemi uygulanmıştır. Ölçekte yer alan önermelere faktör analizinin uygulanması ile yöre esnafının her şey dahil sistemine olan tutumlarının yedi boyuttan oluştuğu saptanmıştır. Faktör analizi sonucunda her bir faktörün ve önermelerinin ortalamaları alınmış ve bölge esnafının her şey dahil sistemine yönelik olumsuz tutumlara sahip olduğu, sistemin ülke turizmine zarar verdiği ve uygulamadan kaldırılması gerektiği yönünde bir görüşe sahip oldukları saptanmıştır. Ayrıca uygulanan t testi ve anova analizi sonuçlarına göre yöre esnafının her şey dahil sistemine yönelik tutumlarının, işletmelerin faaliyet süresi, faaliyet alanı, personel sayısı, müşteri grupları ve etkinlik türüne göre istatistiksel anlamda farklılaşmadığı görülmüştür.

Özet İngilizce :

Since 2000, increasing number of accommodation enterprises and their capacity particularly situated at the coastal area of Turkey have increased the level of fierce competition in tourism. Regarding this situation, accommodation enterprises were directed to all-inclusive system to provide competitive advantage. One of the most affected party has been local tradesmen, after beginning of implementation of all-inclusive system. The aim of the study is to determine the local tradesmen’s attitudes towards all-inclusive system in Alanya. 280 local tradesmen have participated in this research and questionnaire was used for data collection. Firstly, factor analysis technique was applied and found seven dimensions related to the local tradesmen’s attitudes towards this system. The mean scores of each factors and factor items were calculated as a result of factor analysis and revealed that local tradesmen have negative perceptions towards all-inclusive system. The research exhibits that local tradesmen are sharing common views about the system and thinking that all-inclusive system is damaging the tourism of the country and it should be removed from application. The research concludes that there is no significant differences in attitudes of tradesmen towards all inclusive system in points of activity type, activity duration, number of employees, type of event and customer groups according to the results of t test and anova analysis

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :