Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yöneticilerin kültürel değerleri ve izleyici davranışı tercihleri

Yazar kurumları :
Toros Üniversitesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü1, Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
1908
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı yöneticilerin kültürel değerleri ve tercih ettikleri izleyicilik tipi arasındaki ilişki incelemektir. Araştırmada bireycilik, güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, eril değerler ve babacan davranış beklentisi (paternalizm) kültürel değer çerçevesi olarak ele alınmıştır. İzleyici davranışlarında ise Kelley'nin ortaya koyduğu iki boyutlu izleyicilik modeli kullanılmıştır. Boyutlar bağımsız ve eleştirel düşünme ve aktif katılımdır. Araştırmada eril ve bireyci değerler açısından yüksek olan yöneticilerin astlarının daha fazla bağımsız ve eleştirel düşünmesini isteyecekleri, fakat bellisizlikten kaçınma, güç mesafesi ve babacan davranış beklentisi yüksek yöneticiler açısından ise tam tersi olacağı tartışılmıştır. Yine, yöneticilerin eril ve bireyci değerleri arttıkça astlarından aktif ve kendi kendine hareket edebilir olması beklentisinin artacağı fakat belirsizlikten kaçınma, güç mesafesi ve babacan davranış beklentisi değerleri arttıkça yöneticiler astlarının aktif ve kendi kendine hareket edebilir olmasını istememeyecekleri tartışılmıştır. Araştırmada 316 yöneticiden veri toplanmıştır. Araştırmada bireycilik açısından yüksek olan yöneticilerin astlarının daha fazla bağımsız ve eleştirel düşünmesini istemekte olduğu, güç mesafesi ve babacan davranış beklentisi yüksek yöneticilerin ise astlarından bağımsız ve eleştirel olarak düşünmesini istememekte oldukları, yine, yöneticilerin bireyci değerleri arttıkça astlarından aktif ve kendi kendine hareket edebilir olmasını istedikleri fakat belirsizlikten kaçınma ve babacan davranış beklentisi değerleri arttıkça yöneticiler astlarının aktif ve kendi kendine hareket edebilir olmasını istememekte oldukları ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to investigate the relationship between the cultural values of managers and their preference of followership styles. In this research cultural value dimensions of individualism, power distance, uncertatinity avoidance and masculinity is utilized as cultural values framework. In terms of followership styles Kelley's two dimensional model of followership style is used. The dimensions of the followership model are the independent critical thinking and activeness. In the theoretical framework it is proposed that, the higher the individualism and masculine values of managers the more they want their followers to be independent critical thinkers and the opposite for uncertatinity avoidance, power distance and paternalism values. Furthermore, it is also discussed that the higher the individualism and masculine values of managers the more they want their followers to be an active engager and the opposite for uncertatinity avoidance, power distance and paternalism values. In this research data is collected from 316 managers. And, it is discovered that the managers who are high on individalism values prefer independent critacal thinkers as followers; conversely the managers who are high on power distance and paternalism do not want from their followers to think critically and independently. In terms of activity of followers, it is founded that the managers who are high on individalism values prefer active followers; conversely the managers who are high on uncertainity avoidance and paternalism do not want from their followers to actively engage and to be proactive.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :