Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2010 , Cilt 10 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yeni keynesyen makro ekonomik bir model: türkiye uygulaması

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü1, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü2
Görüntülenme :
533
DOI :
Özet Türkçe :

1990’ların sonunda iktisat yazınında Yeni NeoKlasik Sentez ya da Yeni Keynesyen Makro Model (YKMM) olarak adlandırılan bir uzlaşma meydana gelmiştir. Bu uzlaşmanın temel özelliği, Yeni Klasik, Reel İş Çevrim Kuramı ve Yeni Keynesyen İktisatın fikirlerinin sentezinden oluşmasıdır. YKMM bir enflasyon denklemi, bir toplam talep denklemi ve bir para politikası kuralından meydana gelmektedir. Bu çalışmada YKMM’i tahmin etmek ve bu modelin Türkiye ekonomisindeki dalgalanmaları açıklamada kullanışlı olup olmadığını belirlemek için tam bilgi maksimum olabilirlik (The Full Information Maximum Likelihood, FIML) yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen ilk bulgular, YKMM’in Türkiye ekonomisindeki dalgalanmaları açıklamakta kullanılabileceğini göstermektedir

Özet İngilizce :

A new consensus in macroeconomics called the New Neo-Classical Synthesis or New Keynesian Macroeconomic Model (NKMM) emerged at the end of the 1990s. The fundamental feature of this consensus is that it is formed by the synthesis of ideas from the New Classical, Real Business Cycle, and New Keynesian Models. The NKMM consists of an inflation equation, an aggregate demand equation, and a monetary policy rule. In this paper, the full information maximum likelihood (FIML) method is used to estimate the NKMM and determine whether it is useful in explaining the fluctuations in the Turkish economy. The first implications show that the NKMM can be used to explain the fluctuations in the Turkish economy.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :