Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2010 , Cilt 10 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yabancı doğrudan yatırımların türkiye’deki işsizliğe etkisi: sınır testi yaklaşımı

Yazar kurumları :
Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü1, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı2
Görüntülenme :
430
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, yabancı doğrudan yatırımların (YDY) Türkiye’de işsizlik üzerindeki etkisi, 2000:Q1–2009:Q4 dönemi verileri kullanılarak; sınır testi yaklaşımıyla araştırılmıştır. Çalışmanın ampirik bulgularına göre, uzun dönemde YDY ile işsizlik arasında istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki çıkmamıştır. Kısa dönem analizinde ise, YDY’nin işsizliği, cari dönemde arttırmasına rağmen, iki dönem sonra azalttığı bulgusu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

In this survey, the effect of foreign direct investment (FDI) on the unemployment in Turkey has been studied by a bounds testing approach using the data between 2000:Q1–2009:Q4. According to empirical findings of the survey, in the long term the effect of FDI on unemployment is not statistically significant. In the short term analysis although FDI increase unemployment in the current period, evidence is found to decrease after two periods.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :