Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2010 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Uzun dönemli al-ve-tut getirileri: imkb’de halka açık şirketler üzerine bir uygulama

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
673
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma IMKB’de 1995-2004 yıllarında halka arz edilen şirketlerin hisse senetlerinin beş yıllık uzun dönemli performanslarını incelemektedir. Elde edilen sonuçlar göstermektedir ki ortalama ilk gün getirisi %8,26’dır ve IMKB’de ilk gün getirilerinde düşük fiyatlama olgusu tespit edilmişir. Getirilerin sektörlere göre dağılımı yapıldığında en fazla ortalama ilk gün getiri elektrik ve mali sektörlerinde olup, sektörler arasında getiriler istatistiki olarak birbirinden farklıdır. Çalışmada uzun dönemli hisse getirilerini hesaplamak için al-ve-tut getiriler yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmanın en önemli sonuçlarından birisi ilk gün getirisi yüksek olan hisse senetlerinin uzun dönemli getirilerinin de yüksek olduğudur. Bu sonuç göstermektedir ki, IMKB’de özellikle halka arzlarda yatırımcılar arasında aşırı iyimserlik olgusu yaşanmamıştır. ÇalıĢmanın bir diğer sonucu ise büyük iĢirketlerin hisse senedi getirilerinin yatırımcılara uzun dönemde diğer şirketlere göre kazandırdığıdır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study examines the 5-year long-run performance of IPOs listed on ISE from 1995 to 2004. The findings show that average initial return of IPO firms is 8.26 % and there is an evidence of underpricing on ISE. When the initial returns were investigated for each sub-industry, the findings reveal the fact that electricity industry and financial industry had the highest average initial returns.In addition to this, there is a statistically significant difference in the initial returns of each sub-industry. Buy-and-hold returns were calculated in order to measure long-run stock performance. One of the most striking findings of this paper is that firms with high initial returns had also high long-run stock returns.This finding shows that there was no over optimism (fads) phenomeanon among the investors on ISE particularly while going to public. Another important finding of this paper is that stocks of big firms with high level assets had comparatively higher returns than those of small firms in the long-run.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :