Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2011 , Cilt 11 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin işveren seçim kriterlerinin belirlenmesine yönelik keşfedici bir araştırma

Yazar kurumları :
Stratejik Araştırmalar Enstitüsü1, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi2, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü3
Görüntülenme :
450
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma ile üniversite öğrencilerinin mezun olduktan sonra çalışacakları işverenleri seçim kararlarında rol oynayan faktörler ve söz konusu faktörlerin etki dereceleri belirlenmeye çalışılmıştır. İki aşamada gerçekleştirilen araştırmanın ilk aşamasında öğrencilerden mezun olduktan sonra çalışmayı düşündükleri işverenleri belirtmeleri istenmiş, daha sonra her bir işvereni seçme nedenleri tümevarımsal bir yaklaşımla derinlemesine sorgulanmıştır. Elde edilen veriler, Patton (1990) ve Breaugh'un (1983, 1992) önerileri doğrultusunda sistematik bir süreç izlenerek derlenmiş ve 5 faktörden oluşan bir ölçek geliştirilmiştir. İkinci aşamada, ilk aşamada geliştirilen anket formu Türkiye'deki 87 farklı üniversitedeki yaklaşık 188.523 öğrencinin e-posta adresine gönderilmiş ve 19.894 kullanılabilir anket formu elde edilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin işveren seçimlerinde; kariyer olanakları/çalışma şartları, görsel kimlik, ürün/hizmetler, örgüt kültürü ve rekabetçi konum faktörlerini dikkate aldıkları belirlenmiştir. Bunlardan rekabetçi konum ve kariyer olanakları/çalışma şartları faktörleri temel belirleyici durumunda iken, bu iki faktörü sırasıyla ürün/hizmetler, örgüt kültürü ve görsel kimlik faktörlerinin izlediği gözlenmiştir. Elde edilen bulgular daha önce yapılan araştırmalar ışığında değerlendirilmiştir.

Özet İngilizce :

This study is an effort to determine the factors that play a role in making selections for recruitment of university students. The research was conducted in two phases. During the first phase, the students were asked to indicated the employers they wished to work after graduation. Each of the reasons indicated to reflect their preferences for working for a certain employer were extensively inquired by using an inductive approach. Data attained were gathered by following a systematic process in the direction of the one proposed by Patton (1990) and Breaughn (1983, 1992) and a scale containing 5 factors was developed. In the second phase, the survey form developed in the first phase was forwarded to about 188.523 students in 87 different universities in Turkey by e-mail and 19.894 useable survey forms were gathered. At the end of the research, it was determined that, the students took into consideration such factors as career possibilities/working conditions, relative identification, product/services, organizational culture and competition position, at the time of making decisions about selection of an employer. Of these, competition position and career possibilities / working conditions were fundamental determinates. But, it was observed that, the two factors were respectively followed, by the factors the product/services, the organizational culture and the visual identity. Findings attained were made subject of assessments in the study, under the light of knowledge, gained from the previously conducted research works as well.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :