Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2010 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye'nin hanehalkı yoksulluğu

Yazar kurumları :
Celal Bayar University1
Görüntülenme :
728
DOI :
Özet Türkçe :

Yoksulluk, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de göz ardı edilemeyecek sosyolojik bir gerçektir ve acilen çözümlenmesi gereken birinci sorun haline gelmişir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye geneli, kentsel ve kırsal kesim için hanehalkı yoksulluk düzeyini belirleyen unsurları analiz etmektir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜĠK) tarafından gerçekleĢtirilen 2004 yılı Hanehalkı Bütçe Anketi ham verileri kullanılarak yapılan analizlerde logit model kullanılmıştır. Sonuçlar, yoksulluğun en önemli belirleyicilerinin hanehalkı reisinin işteki durumu, işyerinin statüsü, işyeri faaliyeti ve hanehalkı büyüklüğü olduğunu göstermiştir.

Özet İngilizce :

Just as in the whole world, poverty is a social problem that can not be ignored in Turkey and it has become very fundamental issue to be solved urgently. The aim of this paper is to analyze the determinants of household poverty level for Turkey, urban and rural area. Logit model is employed in the analysis performed by using 2004 Household Budget Survey Data conducted by Turkish Statistical Institute. The results indicate that the most important determinants of poverty are working activity, working position and working status of household head, and the household size.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :