Yıl 2019, Cilt: 12 Sayı : 1 Sayfalar 27 - 42 2019-03-01
ANALYSIS OF OCCUPATIONAL COMMITMENT AND JOB SATISFACTION OF ACCOUNTING PROFESSIONALS IN TERMS OF DEMOGRAPHIC FACTORS
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEKİ BAĞLILIK VE İŞ TATMİNİ SEVİYELERİNİN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER AÇISINDAN ANALİZİ
Ozan BÜYÜKYILMAZ,Hakan VARGÜN,Hasan UYGURTÜRK
16 261

Anahtar Kelimeler

Allen, N. J. & Meyer, J. P. (1990). The Measurement and Antecedents of Affective Continuance and Normative Commitment to the Organization. Journal of Occupational Psychology. 63(1), 1-18.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2019
Bölüm Sayı
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2019


Makalenin Yazarları
Ozan BÜYÜKYILMAZ
Hakan VARGÜN
Hasan UYGURTÜRK