Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2010 , Cilt 10 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de cinsiyete dayalı mesleki ayrımcılığın analizi

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
576
DOI :
Özet Türkçe :

Kadınlar tarih boyunca üretimin her aşamasında çalışmışlardır. Hem ailelerine hem de ülke ekonomisine olumlu yönde katkıları olan kadınlar, işgücü piyasasındaki bugünkü konumlarını çetin mücadeleler sonucu elde etmişlerdir. Ancak yapılan çalışmalar dereceleri farklı da olsa kadınların işgücü piyasasında çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını göstermektedir. Bu sorunların nedenlerinin başında cinsiyete dayalı mesleki ayrımcılık gelmektedir. Cinsiyete dayalı mesleki ayrımcılık kadının işgücü piyasasındaki konumuna odaklanan bir konudur. Kadının işgücü piyasasındaki konumunun iyileştirilmesi ise kadına yönelik istihdam politikaları ve gelişimi ile ilişkilidir. Kadının işgücü piyasasındaki konumunun iyileşmesi ülkelerin kalkınma sürecine olumlu olarak yansıdığından kadına yönelik istihdam politikaları önemini daha da artmıştır. Çalışmada, Türkiye’de çalışan kadınların cinsiyete dayalı mesleki ayrımcılık ile ilgili karşılaştıkları sorunlar belirlenmekte ve nedenleri araştırılmaktadır. Çalışmanın amacı, Türkiye’de çalışan kadınların işgücü piyasasındaki konumlarını iyileştirecek ve geliştirecek istihdam politikalarına yön vermektir.

Özet İngilizce :

Throughout history, women have worked in every phase of production. They positively contributed to their family as well as to the national economy. Women obtained their current position in the labor market as a result of difficult and long struggles. But studies show that women with various problems with different degrees in the labor market. Leading cause of these problems is gender-based occupational discrimination. Gender-based occupational discrimination is an issue which focuses on the position of women in the labor market. Improving the position of women in the labor market is associated with employment policyies and their development for women. Since improvements in the position of women in the labor market reflects positively to the development process of countries, importance of employment policies for women has increased. In this study, problems of employed women in Turkey related to gender-based occupational discrimination and their sources are determined. The aim of the study is to propose policies to improve working women’s position in the labor market.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :