Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2004 , Cilt 4 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye ve bazı ülkelerde yükseköğretim kurullarının temel işlevi ve merkezi düzenlemeye karşı üniversitelerin kurumsal özerklik beklentileri

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi1
Görüntülenme :
544
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada yükseköğretim kurumlarının üst kuruluşları olarak Yükseköğretim Kurulu – YÖK ün yasal dayanağı, oluşumu, görevleri Anayasa ve Yükseköğretim Kanununda belirtildiği şekilde ele alınmıştır. Ayrıca yürürlükteki 1982 Anayasası öncesi 1961 Anayasasında YÖK nasıl şekillendirilmekte ve ne gibi görevleri üstlenmekte olduğu ortaya konulduğu gibi, yürürlükteki yükseköğretim kanunundan önceki 1750 sayılı Üniversiteler Kanununda Üniversiteler üstü kuruluşlara, devlet denetim ve gözetiminin nasıl gerçekleştirildiğine de değinilmektedir. Bununla birlikte üniversiteler mevzuatının 60 yılda nasıl bir evrim sergilendiğini görebilmek için 1750 sayılı kanundan önce 27 yıl yürürlükte kalmış olan 4936 sayılı Üniversiteler Kanununda üniversiteler üstü organ ve devlet denetimi ve gözetimine de bir göz atılmıştır. Çalışmada, şimdiki ve önceki Anayasa ve Yükseköğretim Kanunlarında yükseköğretim üst kuruluşları, devlet denetimi ve gözetimi ortaya konulmakla birlikte az çok bir mukayese için diğer bazı ülkelerdeki örneğin İsrail ve İngiltere’deki yükseköğretim üst kuruluşları, devlet denetim ve gözetiminin nasıl yapıldığına da yer verilmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, as an upper level organization of Higher Education, The Council of Higher Education of the Republic of Turkey, its legal basis, formation and duties are discussed in the constitution and the Law on Higher Education System. Also in the constitution of 1961 which was before our current constitution 1982; it is identified how The Council of Higher Education of the Republic of Turkey was shaped and what kind of duties are undertaken. In the previous law number 1750 concerning Higher Education System; it is identified how upper level organizations of universities, governmental control and supervision are implemented. In addition to this, it is glanced at higher institutions of universities, control and supervision of government in the law number 4936 which was maintained 27 years ago - before the law number 1750- how the legislation of universities have evolved in the past 60 years. In the study; Turkey’s current and previous constitution and Law on Higher Education System are compared with other countries’ laws such as Israel and England to see how governmental controls and supervisions operate.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :