Yıl 2018, Sayı : 77 Sayfalar 137 - 146 2018-01-01
Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemine Geçiş ve Yapılacak Kesintilerin Muhasebeleştirilmesi
Sema AKPINAR,Merve Güneş DEMİRCİ
15 261

Öz Türkiye’de 2001 yılında uygulanmaya başlanan Bireysel Emeklilik Sistemi 02.01.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile kamu ve özel sektörde çalışan 45 yaş altındaki tüm çalışanlara zorunlu hale getirilmiştir. Kurumdaki personel sayısına göre Bireysel Emeklilik Sistemine zorunlu giriş tarihleri değişiklik göstermektedir. Yapılan bu çalışmada sisteme zorunlu giriş sonucunda sağlık sektörü çalışanlarının ücretlerinden yapılacak muhtemel kesinti tutarları ve kesintinin hangi hesapta muhasebeleştirileceği ile ilgili örnekler verilmiştir. Bu yolla uygulayıcılara destek olmak amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Bireysel Emeklilik Sistemi, Muhasebe, Ücret Bordrosu
Apak Sudi- Taşçıyan Kamer Hagop (2010) “Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sisteminin Gelişimi” Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, ss: 121-129.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2018


Makalenin Yazarları
Sema AKPINAR
Merve Güneş DEMİRCİ