Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2007 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye kimya sanayi endüstri içi ticaretinin statik ve dinamik analizi: avrupa birliği üye ve aday ülkeleri, rusya federasyonu, ukrayna ve çin (static and dynamic analysis of intra-industry trade of turkey’s chemical industry: member and candidate countr

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi1
Görüntülenme :
503
DOI :
Özet Türkçe :

Dış ticaret literatüründe son yıllarda ortaya çıkan Endüstri İçi Ticaret (EİT) kavramı, aynı endüstriye ait malların iki yönlü değişimi olarak tanımlanabilir. Çalışmanın amacı, Türkiye’nin kimya sanayi ürünleri ithalat ve ihracatında öne çıkan ülkeler ile endüstri içi ticaretinin gelişimini incelemektir. Bu ülkeler Avrupa Birliği ülkelerinden Almanya, İtalya, Portekiz, İsveç, Yunanistan, Hollanda, İspanya, Fransa, Macaristan, Belçika, İngiltere, Danimarka, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve AB’ye aday ülkelerden Bulgaristan, Romanya ile ayrıca Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Çin’dir. İlk olarak, 1990–2005 dönemini kapsayan, SITC Rev.3’e göre 5 basamaklı kimya sanayi ürün grubuna ait verilerle, standart Grubel-Lloyd endeksi kullanılarak statik analiz yapılmıştır. Daha sonra Brülhart’ın marjinal endüstri-içi ticareti belirlemeye yönelik A ve B endeksleri kullanılarak da dinamik analize yer verilmiştir.

Özet İngilizce :

Intra-industry trade (IIT), a recently emerging concept in the foreign trade litareture, is defined as exchange of goods in forms of export and import within he same industry. Purpose of this study is to examine the intra-industry trade development of the Turkish chemical industry export/import activity with some forefront countries such as, Germany, Italy, Portugal, Sweden, Greece, Holland, Spain, France, Switzerland, Hungary, Belgium, England, Denmark, Poland, Czech Republic of European Union member countries and Bulgaria, Romania of EU candidate countries; Russian Federation, Ukraine and China. First, static analysis has been made, with data of chemical industry product category in accordance with 5 digit SITC Rev.3 for the period of 1990-2005. Then, dynamic analysis has been conducted to determine marginal intra industry trade using Brülhart’s A and B indexes

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :