Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2011 , Cilt 11 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye ekonomisinde endüstriyel büyümenin kaynakları: girdi-çıktı modeli ile ampirik bir analiz (1985-2002)

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
571
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma Türkiye ekonomisinde 1985-2002 döneminde endüstriyel büyümenin kaynaklarını belirlemeyi ve analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, 1985-2002 döneminin tamamı ile 1985-1990 ve 1990-2002 altdönemlerinde endüstriyel büyümenin kaynakları Syrquin yapısal ayrıştırma modeli ile belirlenmiştir. Talep yönlü bir yaklaşıma dayanan Syrquin Modeli, endüstriyel büyümeyi dört kaynağına ayrıştırmaktadır: i) yurt içi nihai talepteki artış, ii) ihracat artışı, iii) ithal ikamesi ve iv) teknolojik gelişme (girdi katsayılarındaki değişme). Bu çerçevede, 25 sektör için elde edilen sonuçlar sekiz ana sektör ve ekonomi genelinde toplulaştırılmış ve alt dönemler itibariyle karşılaştırılmış ve genel eğilimler saptanmıştır. Bulgular 1980 sonrasında uygulanan dışa açık sanayileşme politikalarının kısa dönemde etkili olamadığını, uzun dönemde ise göreli olarak daha etkili olmakla birlikte, özellikle aragirdi kullanımında dışa bağımlılık sorunu yarattığını göstermektedir.

Özet İngilizce :

This study aims to determine and analyze the sources of industrial growth in Turkish economy for the period 1985-2002. For this purpose, sources of industrial growth were calculated by Syrquin Decomposition model for the period of 1985-2002 and for two subperiods, namely 1985-1990 and 1990-2002. Syrquin Model, which is based on demand side approach, decomposes industrial growth into four sources: i) domestic demand expansion, ii) export expansion, iii) import substitution, and iv) technological change (change in input coefficients). Within this framework, the results were obtained for 25 sectors and aggregated into 8 main sectors and whole economy. The empirical results suggest that export–led growth policies implimented after 1980 were mostly ineffective in the short run, and relatively more effective in the long run, at the cost of higher import dependency in input use.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :