Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2002 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk işgücünün yapısı ve avrupa birliği istihdam politikaları

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi1, University of Aegean, Greece2
Görüntülenme :
515
DOI :
Özet Türkçe :

Dünya ekonomik yapısının küreselleşmeyle birlikte, yapılan işlerin niteliği ve çalışan işgücünün özellikleri de değişmektedir.Özellikle bilgi, iletişim ve hizmetler sektöründe son yıllarda ortaya çıkan yeni iş koşulları ve bu iş koşullarını yaratan kaynaklar, insan kaynağının hazırlanmasında ve kullanımında yeni yaklaşımları da gündeme getirmiştir. Bu çerçevede Türk istihdam politikaları da eğitim politikalarıyla eşgüdüm içinde yeniden yapılanma eğilimini ortaya çıkarmaktadır.1950’lerden sonra hızlı ve yoğun göçün kırdan kente yönelik akışı, hem kentsel hem de kırsal alanlarda sosyal yapı üzerinde farklı etkiler yaratmıştır. Çalışma yaşamının yeniden düzenlenmesi ve çalışan işgücünün bilgi ve becerileriyle donanımı, küreselleşme sürecinin etkisiyle de yeniden değerlendirilmektedir.Bu bağlamda genel istihdam politikaları ve bu politikalar içinde AB istihdam politikaları ayrıcalıklı bir konum olarak ele alınmaktadır. Son 30 yıldır bilgi iletişim teknolojilerinde yaşadığımız devrim sadece gelişmiş endüstri toplumlarını değil aynı zamanda gelişmekte olan toplumları da etkilemektedir. Bilgi iletişim teknolojileri devrimi yapılan işi beceri yapısını ve yatırım örgütlenmelerini de yeniden şekillendirmektedir. Bu değişim iş pazarında temel değişimlere neden olduğu gibi tüm toplumdaki değişmeleri de etkilemektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The type of work done by Turkish workers is changing, with the globalization of economic structure of world. Especially with the information and service sectors being the main resource of new employment in the last years. The way people work is also changing with a strong movement in sectors. Since 1950’s a great number of population have migrated from rural to urban areas as well as from less developed regions to regions. This raises great concerns in terms of job security, job content, skills obcolescenses and relationship between working and living patterns. İn this sense, it is going to be discussed Turkish employment politics with in concern of the European Union politics. During the last 30 years, we have witnessed an information and communication technology revolution, not only in highly developed industrial societies but even developing societies. It means that these developments are reshaping work, skill structures and the organization of enterprises.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :