Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2007 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Turizmde taşıma kapasitesinin önemi (the importance of carrying cappacity in tourism

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi1
Görüntülenme :
457
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma taşıma kapasitesinin turizm alanındaki önemini belirlemek için yapılmıştır. Öncelikle bir bölgede plansız turizm gelişiminin yaratacağı olumsuz etkiler belirlenmiş, özellikle turizmin doğal çevre ile sosyal çevre üzerindeki olumsuz etkileri üzerinde durulmuştur. Daha sonraki aşamada turizmde taşıma kapasiteleriyle ilgili literatür taraması yapılmış, turizmde taşıma kapasiteleri dört farklı kapasite türü içinde incelenmiştir. Ekolojik taşıma kapasitesi, toplumsal taşıma kapasitesi, psikolojik taşıma kapasitesi ve ekonomik taşıma kapasiteleri üzerinde durulmuştur. Turizmde taşıma kapasitesine etki edecek faktörler araştırılmış, taşıma kapasitesi belirlenirken karşılaşılan sorunlar incelenmiştir. Gelecekte turizmin olumsuz etkilerini azaltmak ve olumlu gelişimini sağlamak amacıyla taşıma kapasitesi ile çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

This study has been carried out to indicate the importance of carrying capacity in tourism. First of all, the negative effects of the development of tourism in one region without planning have been indicated.Particulary, the negative effects of tourism on natural and social environment have been emphasized. Afterwards, the literature related to carrying capacity in tourism industry has been reviewed. Carrying capacity types in tourism industry have been defined. Ecological carrying capacity, social carrying capacity, psychological carrying capacity, economic carrying capacity have been explained. The factors which affect the carrying capacity in tourism and problems which are encountered in the determination process of carrying capacity have been examined. In conclusion, solutions have been suggested in order to reduce the negative effects of tourism and provide well-planned development of tourism in the determination carrying capacity.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :