Yıl 2017, Cilt: 10 Sayı : 2 Sayfalar 161 - 184 2017-07-15
INVESTIGATION OF FINANCIAL PERFORMANCE IN TURKISH MANUFACTURING SECTOR WITH GRAY RELATIONAL ANALYSIS METHOD: A STUDY IN CENTRAL BANK OF THE REPUBLIC OF TURKEY SUB-SECTOR COMPANY ACCOUNTS
TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE FİNANSAL PERFORMANSIN GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ: TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İMALAT ALT SEKTÖR BİLANÇOLARINDA BİR ARAŞTIRMA
Erdinç KARADENİZ,Levent KOŞAN,Fatih GÜNAY,Mehmet BEYAZGÜL
12 261

Anahtar Kelimeler

Ata, H. A. ve Yakut, E. (2009). Finansal Performansa Dayalı Etkinlik Ölçümü:İmalat Sektörü Uygulaması, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüDergisi,18(2), 80-100.
Birincil Dil
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 15 Temmuz 2017
Bölüm Sayı
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2017


Makalenin Yazarları
Erdinç KARADENİZ
Levent KOŞAN
Fatih GÜNAY
Mehmet BEYAZGÜL