Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2005 , Cilt 5 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tüketim kültüründe beden güzelliği ve yemek yeme arzuları: kadınların tüketim pratiklerine yansıması

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi1
Görüntülenme :
502
DOI :
Özet Türkçe :

Tüketim kültüründe tüketilen bir nesne haline alan, kültürel, tıbbi ve medyatik söylemlerin normalize ve problematize ettiği ve tüketicilerin ulaşmayı arzuladığı “öteki” beden, daima kendi bedenlerinden daha ince bedendir. Diğer yandan tüketiciler “güzel” beden arzuları ile tüketim ürünleri ve mesajları aracılığıyla sürekli şiddetlendirilen yemek yeme arzuları arasında kalmaktadırlar. Çalışmanın amacı, tüketicilerin beden güzelliği ve yemek yeme arzularının yapısını ve kadınların tüketim pratiklerine nasıl yansıdığını keşfetmektir. Bulgular, Belk, Ger ve Askegaard’ın (2005) önermeleriyle tutarlı olarak, tüketicilerin bu arzularının öteki olma ve sosyallik arayışına dayandığını, tehlike algısı yarattığını ve uzaklık ve ulaşılamazlık durumunda şiddetlendiğini ortaya koymaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In consumer culture body has become a consumption object and has been normalized and problematized by cultural, media and medical discourses. “Other” body, which consumers long for, is always much thinner than they actually have regardless of their size. Consumers experience paradoxes between desires of having a “beautiful” body and eating desires which have been intensified through marketing messages and objects. The present study aims to explore the nature of body and eating desires and how they figure out in women’s consumption practices.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :