Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tüketicilerin yeşil ürünlere ilişkin tutumlarının incelenmesine yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu1
Görüntülenme :
676
DOI :
Özet Türkçe :

Teknolojideki hızlı gelişmeler, doğal kaynakların bilinçsizce kullanılması büyük bir çevre kirliliğine neden olmuştur. Doğa ve insanoğlu her zaman iç içe geçmiş olduğu için doğanın geleceğine ilişkin endişeler insanlık açısından gelecek korkusunu da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle tüketiciler giderek daha az kirlilik yaratan, atıkları azaltan, daha fazla geri dönüşüm sağlayan yenilenebilir kaynakların üretimde daha fazla kullanımını ve ürünlerin eko sistem içinde daha güvenli olmasını talep etmektedirler. Bu çalışmada, çevre bilincini ve çevreye duyarlı ürünleri kullanma eğilimlerini belirlemek amacıyla Sivas ilinde yaşayan 362 kişiye yüz yüze anket uygulanmıştır. Bireylerin demografik özellikleri ile çevre bilinci ve çevreye duyarlı ürün bilinci arasında istatistiki açıdan fark olup olmadığının analizinde t testi uygulanmış ve ayrıca likert ölçekli sorular için faktör analizi ile soruların gruplama biçimleri araştırılmıştır. Çalışmada, Sivas ili halkının çevreye bilinçli ve çevre dostu ürünleri kullanmaya duyarlı oldukları sonucuna varılmıştır.

Özet İngilizce :

Rapid progress in technology, unconscious usage of natural resources cause a great environmental pollution. Because environment and human being are always all together, fears relating to future of environment bring also the humanity's fear of future. Therefore consumers demand that renewable sources–which cause gradually less pollution, decrease waste, get more recycling–will be used in production much more and products will be safer in ecosystem. In order to determine the environment conscious and usage tendency of environmentally-conscious products, a face to face inquiry is applied to 362 people living in Sivas city center. t test is applied in the analysis of whether there is a statistical difference between individuals' demographical characteristics and the environment conscious or not. Besides for likert scaled questions, grouping methods of questions are searched by factor analysis. At the end of the study, it's figured out that people living in Sivas are conscious to environment and sensitive in usage of environmentally-consciousproducts

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :