Sayı : 83
İşletmelerin Dupont Karlılık Analiziyle Performansının Belirlenmesi: Borsa İstanbul İmalat Sektörü Örneği
Fatma AKYÜZ,Tolga YEŞİL,Ebru KARA

1.4K 129

Öz ÖZETİşletmelerin performanslarının bir göstergesi olan finansal tabloların amacı, ekonomik karar veren finansal tablo kullanıcılarının (yöneticiler, yatırımcılar, borç verenler, devlet vs.) yararlanmaları için işletmenin finansal durumu ve performansı hakkında gerçeğe dönük sağlıklı bilgi sağlamaktadır. Dolayısıyla finansal tablo aracılığıyla yapılan mali analizler, işletmelerin içinde bulunduğu sektördeki genel durum dikkate alınarak, finansal tablo kullacılarına yönelik fayda sağlamaktadır. Bu noktada, işletmenin finansal durumuyla ilgili kararlar verilmesinde ve performans ölçütlerinin belirlenmesinde, mali analiz tekniklerinin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada; mali analiz tekniklerinden birisi olan ve oran analizleri içerisinde bulunan Dupont Karlılık Analizi incelenmiştir. Çalışmada imalat sektöründe faaliyet gösteren 178 işletme ele alınmış olup, işletmelerin Dupont finansal analiz tekniğiyle 2015-2017 yılları arasındaki finansal performansları karlılık durumu dikkate alınarak sektörel açıdan analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İmalat sektörü, Kamu Aydınlatma Platformu, Dupont Karlılık Analizi

Kaynakça

Akgüç, Öztin (2013), Finansal Yönetim, 9. Baskı, Avcıol Basım Yayın, Ankara, Türkiye.
Fatma AKYÜZ,Tolga YEŞİL,Ebru KARA
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.