Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2003 , Cilt 3 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The gender economics: the debate over gender inequality and human poverty during 1990’s

Yazar kurumları :
İzmir Ekonomi Üniversitesi1
Görüntülenme :
498
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makale, 1990’larda iki farklı yaklaşımın, Yetenek-haklar ve Yeni Yoksulluk Gündemi yaklaşımları, cinsiyet ekonomisi üzerine yaptığı tartışmayı analiz etmektedir. Bu makalenin amacı bu tartışmanın iki ana başlığını tartışmaktır: Cinsiyet eşitsizliği ve yoksulluk, ve bu makale iki farklı yaklaşımın bu başlıklar üzerindeki ana faklılıklarını belirlemeyi planlamaktadır. Bunlara ek olarak, bu makale, bu iki yaklaşımın cinsiyet ekonomisiyle ilgili çeşitli başlıklardaki yeniden gözden geçirilmiş tanımlarını tartışmaktadır. Bu makalenin var olan literatüre katkısı 1990’larda cinsiyet ekonomisindeki yeni gelişmelerin neler olduğunu ve bu iki yaklaşımın hangi başlıklarda farklılıkları olduğunu okuyucuya vermektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This paper aims to analyze the debate in the 1990s between two main approaches on gender economics, the Capabilities-entitlements and the New Poverty Agenda approaches. The objective of this paper is to discuss the main topics of the debate: the gender inequality and poverty. This paper intends to determine the main differences on those topics between those approaches. In addition to that, this paper discusses the refined definitions of those approaches on various topics of gender economics. The contribution of this paper to the existing literature is to present to the readers what the new developments in gender economics in the 1990s are and is to determine on which topics those main approaches have differences on gender economics

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :