Yıl 2019, Sayı : 81 Sayfalar 101 - 120 2019-01-09
Kripto Değişim Araçlarının Muhasebeleştirilmesi
Selçuk YALÇIN
13 261

Öz Cryptocurrency kelimesi şifreli para veya şifreli değişim aracı olarak ifade edilebilir. Özellikle 2017 yılında para birimleri karşısında çok yüksek oranlarda değer kazanmasıyla birlikte, devlet otoriteleri, düzenleyici kuruluşlar ve yatırımcıların dikkatini çekmiştir. Devletler bu işlem ve olayları kayıt altına alma, vergilendirme, finansal tablolarda sunumu, arkasında herhangi bir devlet otoritesi veya düzenleyici kuruluş olmaması ve devletlerin para ve maliye politikalarını etkileme ihtimali konularıyla ilgilenirken, yatırımcılar volatilitesinin yüksek olması, yaptıkları yatırımın güvence altında olmaması ve yatırımın finansal tablolara yansıtılamaması konularıyla ilgilidirler. Çalışmamızda öncelikle kripto değişim araçları incelenmiş, daha sonra bu araçların para, menkul kıymet veya emtia olarak tanımlanması ihtimalleri ele alınmıştır. Ayrıca bu araçların madenciliğini yapan, değişim aracı olarak kullanan, bu alım satımını yapan işletmeler için ülkemizdeki Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ve Uluslararası Muhasebe Standartları hükümleri doğrultusunda muhasebeleştirme ve finansal tablolarda sunum konuları ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler

Kripto Araçlar, Bitcoin, Finansal Tablolarda Sunum, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri, Uluslararası Muhasebe Standartları
Baur, Dirk G. – Hong, KiHoon (2015), “Bitcoin: Currency or Asset?”, SSRN Electronic Journal, January, pp.1-21.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 9 Ocak 2019
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar Orcid : 0000-0002-9402-7524Yazar: Selçuk YALÇIN Kurum: KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 9 Ocak 2019


Makalenin Yazarları
Selçuk YALÇIN