Yıl 2019, Sayı : 82 Sayfalar 147 - 160 2019-04-01
Kütahya İlinde Bulunan Özel Eğitim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrenci Velilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi
Dursun BOZ
11 261

Öz Bu çalışmanın amacı, Kütahya ili Özel Eğitim Kurumlarında öğrenim gören öğrenci velilerinin Finansal Okuryazarlık seviyesini belirlemektir. Çalışma 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Kütahya ilinde bulunan Özel Eğitim Kurumlarının ilkokul ve ortaokul kısımlarında öğrenim gören öğrenci velilerinden 692 veliye uygulanmıştır. Velilerin araştırmaya dâhil edilmesinde, gönüllülük esası dikkate alınmıştır. Araştırma kapsamındaki velilere, 8 adet demografik soru ile, 14 adet finansal okuryazarlık sorusu sorulmuştur. Araştırma sonucunda öğrenci velilerinin finansal okuryazarlık düzeylerinin yüksek olduğu gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Finansal Okuryazarlık, Öğrenci Velisi, Finansal Kararlar
Ataman, Başak - Özden, Evrim Altuk (2009), “Tek Düzen Hesap Planına Göre Hazırlanan Finansal Tabloların UFRS'ye Uyarlanması ve Rasyo Yöntemi İle Analizi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (44), ss. 59-73.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2019
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar Orcid : 0000-0003-3206-8950Yazar: Dursun BOZ Kurum: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2019


Makalenin Yazarları
Dursun BOZ