Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2010 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Termal turizmin geliştirilmesi kapsamında çeşme ilçesi termal kaynaklarının değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi1
Görüntülenme :
605
DOI :
Özet Türkçe :

Turizm hareketlerine katılımın en önemli motiflerinden birisini sağlık ya da tedavi oluşturmaktadır. İlk çağlardan bu yana doğanın sağlık verici özelliklerinden yararlanmak isteyen insanlar, termal kaynakların bulunduğu yerleri ziyaret ederek, kaybettikleri sağlıklarına yeniden kavuşmayı amaçlamışlardır. Günümüzde termal turizm hareketlerine katılan kişi sayısı özellikle gelişmiş ülkelerde hızla artmakta, yaşlanan nüfus, üçüncü yaş ve sağlık amaçlı turizm kapsamında termal turizme katılmaktadır.Kaynak zenginliği açısından dünyada ilk 7 ülke arasında yer alan Türkiye‟nin termal kaynakları, hem debi ve sıcaklıkları hem de fiziksel ve kimyasal özellikleri ile Avrupa‟daki termal kaynaklardan daha üstün nitelikler taşımasına rağmen bu seyahat motifiyle ülkeye gelen turist sayısı diğer ülkelere göre oldukça düĢük kalmaktadır. Aynı durum uygun iklimi, potansiyeli yüksek termal kaynakları, alternatif ve kolay ulaşım olanakları, izmir iline yakınlığı gibi çekiciliklerine rağmen turizm hareketlerinden yeterince pay alamayan Çeşme ilçesi için de geçerlidir.
Bu noktada çalışmanın amacı çeşme‟deki en önemli doğal çekiciliklerden birisini oluşturan termal kaynakların turistik amaçlı kullanım olanaklarının değerlendirilerek, ilçenin turizm hareketlerinin yıl içine yayılması ve ülke genelindeki turizm gelirlerinden daha fazla pay alabilmesi için önerilerin getirilmesidir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Health or cure forms one of the major motives while travelling. From the early periods of time, people wishing to make use of the treatments offered by nature aim to return to their health by visiting thermal springs. Today the number of people taking part in thermal tourism movements increase rapidly mainly in developed countries and the ageing populations participate in thermal tourism for third age and health tourism purposes.Although the thermal springs in Turkey (among the first seven countries in terms of the spring richness) have superior characteristics than the other thermal springs in Europe with its porperties of volume of flow, hotness, and physical and chemical ingredients, the number of tourists visiting Turkey is still less than the countries in Europe. The same position is valid for Cesme which can‟t get its share from the overall tourism industry movements, although it has great tourism potential with its unique beaches, surfing and swimming, climate and thermal springs and a good network of transportation, etc.
At this point, the aim of the study is to develop improvement tendencies evaluating the current thermal springs to obtain a bigger share from the overall tourism movements for the benefit of Cesme and spread the tourism season into 12 months.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :