Yıl 2019, Sayı : 81 Sayfalar 163 - 182 2019-01-09
TRA 2 Bölgesi Akademisyenlerinin Bakış Açısıyla Adli Muhasebe Eğitimi
Seyhan ÖZTÜRK,Ayhan TOPAL,Yunus KAYA
13 261

Öz Küreselleşme, teknolojik gelişmeler, iş dünyasının artan ihtiyaçları gibi çeşitli sebeplerle; gün geçtikçe artan önemi ve ihtiyaç duyan kesimin her geçen gün genişlemesi ülkemizde adli muhasebe eğitimine; diğer gelişmiş ülkelere kıyasla daha fazla önem verilmesi gerektiğini açıkça ortaya koymuştur. Bu bağlamda yapılan çalışmanın temel amacı;  lisans ve önlisans düzeyinde farklı üniversitelerde muhasebe dersleri veren akademisyenlerin konuya bakış açılarını tespit etmektir. TRA 2 bölgesi olarak da addedilen bölgede bulunan; Ardahan, Ağrı İbrahim Çeçen, Iğdır ve Kafkas Üniversiteleri muhasebe ve finansman akademisyenlerinin hedef kitle olarak belirlendiği anket çalışmasında bu temel amacın yanında; söz konusu akademisyenlerin adli muhasebe konusundaki farkındalıkları, adli muhasebe eğitiminin yeterliliği, ilgili derslere ihtiyaç duymaları, mevcut müfredata bu derslerin entegre edilmesi gibi konulardaki görüş ve düşüncelerini belirlemek amaçlanmıştır. Benzer çalışmalar Türkiye’nin farklı üniversitelerinde yapılmakla birlikte söz konusu bölgeyi ve hedef kitleyi kapsayan ilk çalışma olması dolayısıyla özgün olmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Denetim, Hile, Adli Muhasebe, Muhasebe Eğitimi
Aksu,İ. Uğur A. ve Çukacı Y. C. (2008), “Adli Muhasebe Ve Adli Muhasebecilik Mesleğinin Bir Kolu Olarak Bilirkişilik” Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt:6, Sayı:9, S:63-71.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 9 Ocak 2019
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar Orcid : 0000-0003-1458-840XYazar: Seyhan ÖZTÜRK Kurum: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Orcid : 0000-0002-8305-8659Yazar: Ayhan TOPAL Kurum: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ, IĞDIR MESLEK YÜKSEKOKULU

Orcid : 0000-0001-9293-8108Yazar: Yunus KAYA Kurum: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 9 Ocak 2019


Makalenin Yazarları
Seyhan ÖZTÜRK
Ayhan TOPAL
Yunus KAYA