Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2010 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Teknolojik değişim hızına bağlı olarak farklılaşan endüstri yapılarının örgüt kültürü ve işletme performası üzerindeki etkileri

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
514
DOI :
Özet Türkçe :

Literatürde endüstri yapısı, örgüt kültürü ve performans ilişkisini açıklamada hem endüstriyel örgüt ekonomisinin hem de kaynak temelli görüşün varsayımları yol gösterici olmaktadır. Örgüt kültürü ve performans ilişkisini ele alan çok sayıda araştırma olmasına karşılık, örgüt kültürü ve performans ilişkisine, endüstri değişkeni boyutundan yaklaşan az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu nedenle çalışmada, hem örgüt ekonomisi hem de kaynak temelli yaklaşım temelinde teknolojik değişim hızına göre farklılaşan endüstri yapılarının örgüt kültürü ve performans arasındaki ilişkiye etkilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada İstanbul Sanayi Odasının 2007 yılı verilerine göre Türkiye‟de ilk 1000 içinde yer alan işletmelerin örgüt kültürü boyutları ile performansları arasındaki iliĢkiler, teknolojik değişim hızına göre sınıflandırılan üç endüstri yapısı bağlamında test edilmektedir. 152 işletmeden elde edilen bulgular, endüstri yapısının örgüt kültürü ve performans arasındaki iliĢkisi üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

In the explanation of the relationship among industry structure, organizational culture and business performance, both assumptions of the industrial organization economics and resource based view might guide in the literature. There are a lot of research to address the relationship between organizational culture and business performance in the literature. However, there are fewer studies regarding the relationship between organizational culture and business performance in terms of the dimension of industry variable. Therefore, based on both organization economics and resource-based approach, in this study, it is aimed to determine the effect of the different structures depending on the speed of technological change, on the relationship between organization culture and performance. In the study, relations between each dimension of organizational culture of firms, specified by the Ġstanbul Chamber of Industry as Turkey‟s first top 1000 industrial firms in 2007 and business performance is tested in the context of three industry structures. Using data from 152 firms, the results show that industry structure has some significant effects on some dimensions of organizational culture and business performance.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :