Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2011 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Süreç hata modu etki analizini gri değerlendirme modeli

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
498
DOI :
Özet Türkçe :

Hata Modu Etki Analizi (HMEA), bir ürün veya süreçteki potansiyel hataların tanımlanması ve bunların müşteriye olan olası etkilerinin değerlendirilmesiyle, öncelikli iyileştirme alanlarının saptanmasına imkan tanıyan bir risk analiz tekniği olarak tanımlanabilir. HMEA tekniğinde öncelik sıralaması; hataların meydana gelme olasılığı, fark edilmeme olasılığı ve şiddetine yönelik puanların çarpımıyla hesaplanan Risk Öncelik Puanına (RÖP) göre yapılmaktadır. Ancak bu uygulamanın farklı risklerin aynı önceliği alabilmesi ve risk faktörlerinin ağırlıklarının dikkate alınmaması gibi bir takım sakıncaları bulunmaktadır. Bu çalışmada ilk olarak yöntemin uygulanışı ve eksiklikleri incelenmiştir. Daha sonra bu eksikliklerin giderilebilmesi amacıyla HMEA gri ilişki analizi kullanılarak modifiye edilmiş ve konuyla ilgili bir sanayi uygulamasına yer verilmiştir

Özet İngilizce :

Failure Mode Effect Analysis(FMEA) can be defined as a risk analysis technique that enables the determination of prior improvement fields by identifying the potential failures of a product or process and considering the possible effects of these failures on customers. Priority ranking of FMEA is determined by Risk Priority Number (RPN) which is calculated by multiplication of occurrence, undetectability and severity of failures. But this analysis has some drawbacks which are possibility of different risks having same priority and ignorance of weights of risk factors. In this study, application and disadvantages of this technique was examined. Then FMEA was modified using by grey relational analysis to eliminate of these disadvantages, and an industrial application related with the subject was given.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :