Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Strategic financial performance evaluation of the turkish companies traded on ise

Yazar kurumları :
Muğla University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Business Administration1, Nevşehir University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Busines
Görüntülenme :
463
DOI :
Özet Türkçe :

Strategic financial performance evaluation has been more important in a highly competitive environment. The main aim of this study is to evaluate the Turkish industrial companies traded on Istanbul Stock Exchange 30 (ISE-30) with respect to seven strategic financial performance measures by using Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) and VIKOR (VI_sekriterijumsko KOmpromisno Rangiranje) method which are known as Multi Criteria Decision Making (MCDM) methods. The strategic performance measures used for performance evaluation are mostly known as the value-based financial performance measures. These seven performance measures are as follows; Economic Value Added (EVA), Refined Economic Value Added (REVA), Equity Economic Value Added (E-EVA), True Value Added (TVA), Market Value Added (MVA), Cash Flow Return on Investment (CFROI) and Cash Value Added (CVA), respectively. In this study, the weights of the performance measures are obtained by using FAHP. The companies are ranked with respect to their strategic financial performance measures' values for each year for the period 1998-2011, and also ranked with respect to the average values of these measures for the related period by using the VIKOR method.

Özet İngilizce :

Son yıllarda işletmelerin stratejik finansal performanslarının değerlendirilmesi özellikle rekabetçi ekonomik çevrelerde önemli hale gelmiştir. Bu çalışmanın temel amacı; İMKB-30 endeksinde işlem gören imalat sanayi işletmelerinin yedi stratejik finansal performans ölçütüne göre çok kriterli karar verme (ÇKKV) teknikleri olarak bilinen Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi (BAHP) ve VIKOR (VI_sekriterijumsko KOmpromisno Rangiranje) yöntemi ile değerlendirilmesidir. İşletmelerin değerlendirilmesinde ele alınan bu yedi finansal ölçüt, en yaygın değer temelli finansal performans ölçütleri olarak bilinmektedir. Çalışmada ele alınan yedi ölçüt şunlardır; Ekonomik Katma Değer (EVA), Arındırılmış Ekonomik Katma Değer (REVA), Gerçek Katma Değer (E-EVA), Piyasa Katma Değeri (MVA), Yatırımın Nakit Akım Karlılığı (CFROI) ve Nakit Katma Değer (CVA). Çalışmada performans ölçütlerinin ağırlıkları BAHP ile belirlenmiştir. İşletmeler stratejik finansal performans ölçütlerinin hem 1998-2011 dönemindeki her bir yılına ait değerleri ve hem de ölçütlerin bu dönemi kapsayan ortalama değerleri bakımından VIKOR yöntemi ile sıralanmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :