Cilt: 10 Sayı : 1
d
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME (AR-GE) VE TASARIM HARCAMALARININ VERGİSEL DÜZENLEMELER VE TEŞVİKLER ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
EVALUATION OF RESEARCH AND DEVELOPMENT (R&D) AND DESIGN EXPENDITURES WITH TAX REGULATIONS AND INCENTIVE AND ACCOUNTING PRACTICES
Nur FİDANCI

1.4K 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

4691 Sayılı Teknoloji Bölgeleri Geliştirme Kanunu, Resmi Gazete No: 24454.